Digital marknadsföring: Vad det är och de viktigaste kanalerna

För att lyckas med att sälja på nätet måste du ha kunskap om digital marknadsföring. Men i princip alla företag går mot ökad digitaliserad närvaro och du är inte ensam om att vilja synas på internet. Under 2022 uppskattas den totala spenden för annonsering via digitala kanaler uppgå till hela 60% globalt av den totala spenden som företag lägger på marknadsföring. (Zenith)

Det finns nästan bara fördelar med digitaliserad marknadsföring men det finns också en riktigt stor nackdel i jämförelse med traditionell marknadsföring!

Digital marknadsföring är svårt.

Endast 61% av alla marknadsförare i världen anser att deras marknadsföringsstrategi är effektiv.

Det är inte konstigt att många e-handelsföretag väljer att betala för dyra mellanhänder; så som byråer och konsulter för att få hjälp med att sätta upp både marknadsföringsstrategier, val av kanaler och att bygga marknadsföringskampanjer.

Det blir snabbt kostsamt och utan förståelse och kunskap blir resultatet inte sällan dåligt i förhållande till vad du faktiskt betalar.

Ett tips är därför att du säkerställer att du har tillräckligt mycket förståelse för digital marknadsföring för att undvika att du inte köper grisen i säcken när du anlitar en marknadsbyrå.

“Master the topic, the message, and the delivery”

— Steve Jobs

Företräder du ett mindre företag eller startup? Lär dig på egen hand vad du måste känna till för att med framgång marknadsföra din produkter och tjänster på nätet.

Kunskap i digital marknadsföring är nyckeln till att lyckas med e-handel.

Den här artikeln är skriven för dig som:

 1. Vill starta en egen verksamhet eller e-handel och som vill lära dig mer om digital marknadsföring.
 2. Jobbar med digital marknadsföring och som vill fördjupa dina kunskaper på området.
 3. För dig som är jobbsökande och som vill specialisera dig inom digital marketing.

Men var ska man börja och hur lär man sig på egen hand ett så stort och komplext område som digital marknadsföring?

Det beror på vem du är och vad du vill?

 1. För dig som är anställd och jobbar med e-handel eller marknadsföring på ett stort företag: Lär dig digital marketing på ett övergripande och strategiskt plan.

  Du bör förstå hur ditt företag kan använda olika digitala kanaler för att skapa synergier men kanske ännu viktigare – hur du sätter tydliga mål med marknadsföringen och hur ni räknar hem målen. Varje satsad krona ska på ett eller annat vis generera ökad försäljning och här gäller det att ha tydliga och mätbara mål att jobba emot.
 2. För dig som är egenföretagare eller som vill marknadsföra ditt företags produkter och tjänster på egen hand: Välj endast en marknadsföringskanal som lämpar sig för ditt företags affärsmodell och målgrupp. Bli riktigt bra på att marknadsföra dig via den kanalen innan du går vidare till att experimentera med övriga kanaler.

Läs även: Så blir din lön som digital marknadsförare


INNEHÅLL

Olika typer av marknadsföring online

Vad är digital marknadsföring och hur gör man för att välja sina kanaler? Här får man göra en avgränsning eftersom att möjligheterna att synas online hela tiden utvecklas. Här nedan presenterar jag de absolut vanligaste kanalerna inom online marknadsföring som används på den svenska marknaden.

“Den bästa marknadsföringen känns inte som marknadsföring”

– Tom Fishburne, Grundare & CEO, Marketoonist

Flera kanaler går att använda mer eller mindre gratis. Många väljer dock att betala för att nå ut till fler personer och för att slippa investera allt för mycket tid för att nå fram med sitt budskap.

Läs även: Vad har en marknadsförare i lön?

Marknadsföring via sociala medier

Den här typen av marknadsföring innefattar i princip all typ av information som sprids av företag via olika kanaler inom sociala medier. Marknadsföring på sociala medier kan för gemene man framstå som ett enkelt och tillgängligt sätt för att nå ut till en given målgrupp med ett visst budskap. Faktum är dock att marknadsföring av företag på sociala medier i många fall är svårare att räkna hem för företag (generellt sett) än alternativa kanaler.

Source: StatCounter Global Stats – Social Media Market Share

Sociala media marketing är mycket mer än att bara skapa inlägg och svara på kommentarer. För att lyckas krävs i många fall ett mer strategiskt tillvägagångssätt med tydliga och mätbara måltal.

Arbetet bedrivs av en digital kommunikatör. Typiskt krävs även en tydlig planering för att exempelvis inlägg ska publiceras vid rätt given tidpunkt och koordineras med övriga interna marknadsföringsaktiviteter för att nå önskvärt resultat.

marketing via sociala medier

Okunniga peroner tror i många fall att marknadsföring online endast handlar om att investera pengar i exempelvis marknadsföring via en digital kanal. Faktum är att marknadsföring handlar om att spendera så lite pengar som möjligt men ändå uppnå ett bra resultat.

Nystartade små- såväl som stora företag gör inte sällan misstaget att spendera stora summor på annonsering via sociala medier men med i bästa fall ett halvdant resultat. För att lyckas måste du ha en tydlig strategi och förstå mekanismerna bakom den här typen av marknadsaktiviteter.

Läs även: Så mycket får en social media manager i lön

Annonsering via FaceBook

Facebook har numera i snitt mer än 2.8 miljarder aktiva användare på sin plattform vilket ger stora möjligheter för annonsörer. Samtidigt är det lätt att försvinna i mängden av information där både annonser och inlägg av mer privat karaktär blandas.

Numera är det mer eller mindre en självklarhet för företag att ha en egen företagssida. Det är enkelt att sätta upp och ger ditt företag eller webbutik en bra kontaktyta som dessutom är gratis.

En företagssida på Facebook ger även ditt företag trovärdighet och du kan dessutom behålla kontakten med dina kunder och även potentiella kunder via exempelvis en Facebookgrupp.

Annat är det med Facebook annonsering som för det första inte är gratis. Det kan tvärtom bli en förhållandevis dyr marknadsföringskanal för den som inte vet hur man marknadsför sig med facebook på ett kostnadseffektivt vis.

Ett tips för entreprenörer och enskilda firmor kan vara att testa sig fram med extremt liten daglig budget, enbart i syfte att lära sig hur Facebook ads fungerar.

Instagram

Instagram ägs av Facebook och är en kanal inom social media som ligger nära till hands för den som redan experimenterar med Facebook i marknadsföringssyfte.

Ett vanligt misstag kan vara att tro att Instagram är en kanal som lämpar sig för att nå ut till huvudsakligen ungdomar. Tvärtom har det påvisats i statistiska undersökningar att hela 47% av alla inom åldersspannet 30-49 år aktivt använder Instagram.

Instagram app

För att komma igång med Instagram krävs precis som med Facebook att du registrerar ett företagskonto. Du kan på motsvarande vis även dela egenskapade inlägg i nyhetsflödet och givetvis även betalade s.k. “sponsrade inlägg” och på så vis annonsera på instagram.

Andra vanliga strategier är att generera “leads” via Instagram stories som är en tidskrävande men i vissa fall effektiv metod. Instagram stories ligger endast uppe under 24 timmar men kan sparas och återskapas i ett senare skede.

Twitter

Mer än 330 miljoner människor använder twitter aktivt per månad i snitt. Twitter är därav en av de största marknadsföringskanalerna i världen inom sociala medier. En skillnad från övriga sociala medier är att inlägg på Twitter begränsas till att omfatta max 280 tecken. Inlägg eller s.k. “Tweets” måste därför vara formulerade på ett vis som är både kort och koncis.

Twittra med appen

Givetvis kan du även använda både bilder och videos för att nå ut med ditt budskap på Twitter. Du kan i likhet med andra kanaler inom sociala medier attrahera följare och även betala för annonsering på Twitter.

Den här kanalen passar utomordentlig för att attrahera personer i din målgrupp till exempelvis din webshop eller företagshemsida med klick som du betalar för. Twitter är även idealt för att dela tankar och idéer eller för att ställa frågor till personer i din målgrupp.

Twitter är även en bra lösning för att nå ut med blogginlägg eller annan “content” eller för att skapa intresse för events.

Youtube

Youtube ägs av Google och anses vara den näst största tjänsten i popularitet för att söka information på internet efter Googles sökmotor.

En tredjedel av all tid som spenderas online spenderas enligt Hubspot på streamandet av videos och filmtittning. Youtube erbjuder en fantastisk möjlighet för företag som vill nå fram med sitt budskap via videos. I likhet med vanlig SEO kan Youtube med framgång användas i marknadsföringssyfte utan att:

 1. Du som marknadsförare behöver betala för dina tittare.
 2. Utan att din marknadsföring faktiskt uppfattas som marknadsföring.

Det går naturligtvis att argumentera för att övrig social media erbjuder möjligheterna till gratis marknadsföring men skillnaden med Youtube (och Google) är att personer i din målgrupp på egen hand söker information och landar på din URL. Konverteringsmöjligheterna är därmed mycket högre och du har möjlighet att nå fram med ditt budskap till din målgrupp på ett mer personligt plan än med övrig social media.

Youtube app

Givetvis kan du även betala för annonsering på Youtube vilket kan vara ett intressant alternativ till övriga betaltjänster.

En nackdel med Youtube är förutom att du måste ta fram och publicera riktigt bra videomaterial, att du även måste ha kunskap i sökoptimering.

Det kan naturligtvis vara en möjlighet för den som vet hur man sökoptimerar i Youtube och hamnar högt upp i sökresultaten. Har du inte kunskap om detta så bör du lära dig mer via våra kurser.

Linkedin

Linkedin började som ett plattform för att matcha företagens behov och efterfrågan mot jobbsökandes kvalifikationer. Numera har tjänsten emellertid transformerats till att bli en plattform för socialt nätverkande för professionella karriärister.

Givetvis används plattformen fortfarande för jobbmatchningar men numera erbjuder Linkedin helt andra typer av tjänster såsom: Möjligheten för användare att livesända videos och publicera videoinlägg.

Linkedin är en effektiv kanal för marknadsföring inom B2B eftersom att plattformens användare i huvudsak utgörs av företagsrepresentanter och professionella karriärister inom olika områden. Linkedin anses vara mer effektivt än övriga marknadsföringskanaler inom sociala medier. Enligt Kinsta kommer i snitt 80% av alla B2B leads via Linkedin!

Pinterest

Enligt statistik från Statcounter utgör Pinterests marknadsandelar på den svenska marknaden mer än 8%. Det innebär att att Pinterest, näst efter Facebook är den största kanalen för marknadsföring i sociala media i Sverige.

Pinterests koncept är enkelt och med fokus på visuell media snarare än långa textstycken. Pinterest är därför en ideell kanal för att marknadsföra exempelvis produkter.

Via s.k. “Pins” kan användare publicera bilder, videos och infographics.

Varje media som delas på Pinterest länkar tillbaka till publicisternas webbutik eller webbplats. En ytterligare fördel med Pinterest, tillskillnad från vissa övriga sociala medier är att dina “pins” har en förhållandevis lång livstid och kan vara aktivt under flera månader.

Snapchat

Snapchat är en app som ger användare möjligheten att dela “snaps” det vill säga korta videosnuttar och bilder. Snaps som delas på Snapchat har en relativt kort livscykel och till skillnad från många övriga mediakanaler inom sociala medier kan inte användare följa upp hur många personer som sett ens inlägg (“snaps”).

nedladdningsbar snapchat app

Snapchat är uppbyggt kring en meddelandetjänst vilket innebär att kanalen är mer intim, privat och även personlig i sitt kommunikationssätt än jämförbara kanaler.

En gammal sanning inom digital marknadsföring är att det enklare att sälja produkter via meddelandetjänster eftersom att dessa är mer privata.

Framförallt meddelanden som skickas mellan vänner och bekanta sinsemellan ger en större grad av exponering och konvertering än marknadsföring mellan företag och mottagare som inte har någon föregående relation.

Snapchat är en ideell kanal för att skapa ett mer intim känsla hos din målgrupp. Tjänsten passar exempelvis för att visa upp ditt företag jobbar i syfte att stärka ditt varumärke.

TikTok

Den kinesiskutvecklade tjänsten Douyin, mer känd som TikTok, har varit i blåsväder under 2020 då Trumpadministrationen försökte få TikTok bannlyst.

Men faktum är att tjänsten fortfarande används flitigt bland användare i mer än 155 länder runt om i världen. Idag attraherar TitTok mer än 1 miljard aktiva användare per månad!

Tiktok app

TikTok är enkelt förklarat en inspelningsapp för videos som låter användare skapa och dela kortare videoklipp (max 60 sekunder). TikTok anses vara en av världens mest snabbväxande plattformar för sociala media med nära 850 miljoner användare runt om i världen.

TikTok erbjuder företag att annonsera via betald annonsering men TikTok är i huvudsak ett medium som lämpar sig för att starta virala trender. Av den anledningen är TikTok ett intressant alternativ för marknadsföring för företag som satsar på samarbete med influencers.

Clubhouse

Clubhouse är en förhållandevis ny tjänst (lanserades i Mars, 2020) och går än så länge endast att använda via iOS (iphone). För att få tillgång till Clubhouse krävs att någon bjuder in dig till att använda tjänsten. Varje ny användare kan bjuda in två ytterligare personer till Clubhouse.

Så, vad är Clubhouse?
Clubhouse kan enklast beskrivas som en audio-chatt i kombination med ett socialt nätverk. Alla samtal som sker i Clubhouse är samtalsbaserade livesamtal, vilket skiljer sig från andra kanaler inom social media. Syftet är att användare ska kunna kollaborera och interagera med varandra genom att exempelvis dela idéer och “stories”.

chatt i mobilen

Som en paradox till att inte vem som helst har möjlighet att ta del av och delta i konversationerna i Clubhouses mötesrum; har appen rört om det rejält på marknaden för sociala medier.

Att endast ge ett fåtal privilegierade användare möjlighet att ta del av samtal och konversationer i Clubhouse har lett till att användare (som blivit inbjudna av andra användare) är extremt lojala och mottagliga för information.

Det finns redan nu drygt flera tusen mötesrum i appen där användare inom olika branscher från världens alla hörn deltar i konversationer. Eftersom alla samtal sker live och eftersom att det inte är tillåtet att spela in samtal – krävs att användare spenderar mycket tid för att inte gå miste om intressanta samtal.

För den som vill marknadsföra sin idé, företag eller produkt är Clubhouse en fantastisk möjlighet. Du får möjlighet att dela ditt företags resa, vision eller historia med exempelvis kunder, partners eller övriga intressenter.

SEO – Sökoptimering

Visste du att hela 53% av alla besökare som tar sig till en webbplats hittar webbplatsen via sökningar på internet (BrightEdge)?

Trots att sökoptimering är en extremt viktig faktor för att personer som söker på internet ska kunna hitta fram till ett företags webbplats är det endast ca. 10 % av alla webbplatser som får sin trafik via Google (Ahrefs).

Trots att Google är överlägset den största och mest populära sökmotorn i världen med mer än 3,5 miljarder sökningar per dag är det alltså få webbmasters som bemödar sig att sökoptimera (SEO) sin webbplats.

SEO-optimering anses av många vara en relativt teknisk typ av marknadsföring och har relativt höga inträdesbarriärer. SEO är förvisso mer komplext än många andra typer av digital marknadsföring dessutom tar det längre tid för att genomförda optimeringar ska ge effekt och önskvärda resultat.

Av dessa anledningar väljer många företag i första hand att satsa på andra digitala kanaler som är enklare att använda och som dessutom ger snabbare resultat.

Men faktum är att SEO inte behöver vara vare sig särskilt komplicerat eller allt för tidskrävande för den som vill genomföra grundläggande sökoptimeringar för sin webbplats. Fördelarna för den som lär sig att applicera SEO är dessutom stora:

 1. Du kan sökoptimera din webbsidor på egen hand (gratis)
 2. Vid betald marknadsföring är det svårare att konvertera besökare eftersom att personer som klicka på en annons förstår att det är just en annons och att någon försöker att sälja något. Med SEO uppfattar inte personer som kommer till din webbplats att de hittat just din webbsida på grund av att du sökoptimerat webbplatsen.
 3. Höga inträdesbarriärer för konkurrenter. Det tar lång tid för konkurrenter att försöka ranka högre för sökord som en webbplats redan rankar högt för.

Det finns olika typer av SEO. Du kan exempelvis sökoptimera ett videoklipp för att det ska hamna högt upp i sökresultat för vissa givna sökord i exempelvis Youtube, Bing, App stores (Apple’s app store och Google’s Play Store).

Men den absolut vanligaste typen av SEO går ut på att sökoptimera webbsidor (exempelvis produktsidor) och få dem att hamna högt upp i Googles sökresultat.

I exempelvis Sverige, som inte alls är en lika konkurrensutsatt marknad vad det gäller marknadsföring online, är det förhållandevis lätt att sökoptimera sin webshop, webbplats eller youtubekanal.

Lär dig mer om de SEO-verktyg som du behöver för att på egen hand optimera din webbutik eller webbplats. SEO är inte överdrivet svårt, speciellt inte i Sverige och alla kommersiella webbplatser kan optimeras för attrahera besökare organiskt och dessutom (nästan) gratis!

Läs även: Så mycket tjänar du som seo specialist eller konsult i lön

CRO (Digital conversion) och konverteringsoptimering

Till skillnad från övrig marknadsföring som vanligen syftar till att öka antalet besökare till exempelvis en webbutik, Facebooksida eller fysisk butik handlar CRO om att omvandla besökare till kunder. Den här typen av optimering kallas för CRO eller konverteringsoptimering. Syftet är att få dina besökare att exempelvis köpa en viss produkt eller att få upp antalet (snittvolymen) eller snittvärdet vid försäljning.

I vissa fall ingår även andra mätbara konverteringsmål i den här av typen av marknadsföring. Det kan då handla om hur många personer som skriver upp sig på en maillista (och konverteras till prenumeranter) eller hur många personer som delar ett visst inlägg eller på annat vis utför en mätbar handling som ligger i linje med eller föregås av en strategisk åtgärd.

Läs även: Lön för konverteringsspecialist och digital conversion manager

Digital annonsering, SEM och PPC (Pay-Per-Click)

Många företag och marknadsförare vill ha snabba resultat. Sökoptimering har som nämnts vissa inträdesbarriärer som får många företag att välja en marknadsföringsstrategi som riktar sig till personer som söker information på nätet men med snabbare resultat än SEO:

SEM (Search Engine Marketing) eller s.k. PPC-marknadsföring är betald, digital annonsering. När någon exempelvis söker på ett viss sökord på internet visas denna typ av annonser högst upp i Googles sökresultat.

Till skillnad från de organiska sökresultaten, framgår det i sökresultaten vilka webbsidor som faktiskt är betalda annonser då dessa är markerade med “Annons”

Det finns olika typer av digital annonsering (SEM/PPC).

Den största och mest vanligt förekommande SEM-plattformen är utan tvekan Google Ads (tidigare känd som Google Adwords). Men även andra sökmotorer såsom Youtube eller Bing Ads erbjuder betald annonsering.

Betalda annonser innebär att du betalar för att personer som söker på internet ska klicka på en specifik webbsida (exempelvis produktsida, youtubevideo eller företagssida). Denna typ av digital marknadsföring påminner mycket om SEO och du måste identifiera vilka sökord som du vill att en viss webbsida ska bli klickbar för.

Läs även: Vad är Google AdSense?

E-postmarknadsföring

Email marketing eller e-postmarknadsföring är inte enbart en effektiv teknik för att marknadsföra produkter och tjänster.

Marknadsföring med email anses av många företag vara så viktigt att det är avgörande för företagets överlevnad och fortsatta expansion. Undersökningar visar på att 99% av alla e-postanvändare kollar mailkorgen dagligen.

e-post flöde

Med andra ord, vill du lyckas med din e-handel, då ska du på sikt lära dig att marknadsföra ditt företags erbjudande via e-post. Studier visar på att hela 89% av alla marknadsförare använder e-postmarknadsföring som sin primära kanal för att generera försäljning och leads.

Den goda nyheten är att e-postmarknadsföring till att börja med är förhållandevis billigt och i vissa fall helt gratis. Dessutom behöver du inte initialt göra det mer krångligt än det låter.

“Do what you do so well that they will want to see it again and bring their friends”

— Walt Disney, Medgrundare till The Walt Disney Company

Steg ett är att samla in personer i din målgrupps e-postadresser. Detta bör man börja med i ett tidigt stadie och kräver vanligen vissa verktyg och tekniker. I ett senare skede kan du börja skapa epost utskick för att nå ut med information till dina intressenter.

Email marketing handlar till stor del om att automatisera flödet för e-post via program. Det finns numera sofistikerade verktyg som automatiskt skickar ut e-postutskick till olika intressenter. Automatisk e postmarknadsföring anses vara extremt lönsam, billig och tidseffektiv.

Den enklaste formen är e-post för övergivna varukorgar. Det innebär att när en potentiell kund avbryter ett köp i din webshop så skickas ett e post med produkterna till kunden. Man har då möjlighet att vinna tillbaka kunder som av någon anledning varit i din webbutik och avbrutit sitt köp. Läs mer om Marketing Automation här.

Email marketing kan dock precis som all annan marknadsföring vara komplext. Inte sällan integreras e-postmarknadsföring med företagsstrategier för content marketing.

Innehållsmarknadsföring eller “Content marketing”

Den här typen av digital marknadsföring innefattar allt från att förmedla medvetenhet kring ett visst märke via information såsom berättelser och “storytelling” till att öka koverteringsgraden i webbutiken.

Genom att underhålla dina prenumeranter, följare, läsare och medlemmar med information som ger målgruppen ett upplevt mervärde kan du på sikt förmå personer i målgruppen att vidta vissa handlingar.

En handling kan exempelvis vara att anmäla sitt intresse till ett event, att prenumerera på ditt nyhetsbrev eller på något annat vis engagera sig i ditt företag. Givetvis används content marketing även i rent konverteringssyfte för att få personer i en målgrupp att köpa en produkt eller tjänst.

strategiskt content

Content marketing används idag framförallt av stora företag men även mindre företag kan med framgång skapa medvetenhet och driva försäljning via innehållsmarknadsföring.

Vad är content marketing och vad är det för innehåll “content” som används? Begreppet “content” kan i vissa fall förefalla luddigt men i de allra flesta fall innefattas exempelvis: blogginlägg, webbsidor, e-böcker, pods, videos och användarguider.

“Content is king”

— Bill Gates, Microsoft

Content marketing är oerhört effektivt men ännu missar många företag att vinna kunder och marknadsandelar via denna typ av digital innehållsmarknadsföring. En förklaring till det kan vara att innehållsmarknadsföring tar relativt lång tid för att ge resultat.

Dessutom krävs stora resurser i form av planering och inte sällan krävs kunskap och strategi för att lyckas. Content marketing går till stor del ut på att bygga en långsiktig relation med personer i din målgrupp.

Det krävs därför typiskt välplanerade och långsiktiga satsningar i kombination med “content” som är av hög kvalitet. Dåligt material kan tvärtom ge ditt företag en negativ bild och skada ditt varumärke.

Läs även: Så mycket får en Content manager i lön

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Jacob Bartoletti

Jacob Bartoletti

Jacob är specialiserad inom e-handel, digital marknadsföring och detaljhandel. Han skriver regelbundet artiklar relaterade till e-handel och marknadsföring. Hans artiklar publiceras och uppmärksammas på Nordboost.se såväl som flera av Sveriges främsta nyhetssidor och webbplatser inom områdena.