Vad är marketing automation och hur funkar det?

Marketing automation innebär att marknadsföringsprocesser, kampanjer och kontakt med kunder och intressenter sköts via program. Studier visar att automatiserad marknadsföring i snitt genererar en försäljningsökning om 14 %. (Källa: Paldesk)

Men vet man vad hur man gör för att lyckas med marketing automation så kan man räkna med en ökning i försäljning på mycket mer än 14%.

Marketing automation är numera en förutsättning för att bedriva framgångsrik e-handel. Ska du sälja på nätet måste du använda dig av e-mail marketing och automatiserade utskick.

Processer för kampanjer för automatiserad marknadsföring kan i vissa fall ingå och vara förkonfigurerade i exempelvis vissa e-handelsplattformar. Det beror på att program för marketing automation är extremt effektiva. De kan marknadsföra ditt företag medan du sover eller sysslar med annat.

Automatiserade processer ger även bättre träffsäkerhet än manuella kampanjer. I många fall uppfattas automatiserad marknadsföring även av mottagare som bättre än manuella tekniker för exempelvis utskick eller enkätundersökningar.

Den största fördelen som gör att i princip alla framgångsrika e-handelsföretag sysslar med automatiserade marknadsföringsflöden kan förklaras med att det är billigt. Marketing automation är i vissa fall till och med helt gratis.

“Marketing automation är billigt och i vissa fall helt gratis”

Vi är förmodligen i begynnelsen av en automatiserad era. Automatiserad marknadsföring kommer förmodligen att växa ännu mer på sikt.

Om några år kommer AI och algoritmer med stor sannolikhet att möjliggöra ännu mer raffinerade processer som spänner över allt fler kanaler och informationskällor.

Redan idag ser vi fantastiska möjligheter för digitaliserad marknadsföring.

Det är numera inte enbart automatiserade emails och övergivna kundvagnar som används av digitala marknadsförare.

Program för automatiserad processer har blivit både enklare att använda och mer tillgängliga och prisvärda än någonsin tidigare.

Många företag nöjer sig inte med att automatiser simpla e-postutskick. Idag förekommer flöden såsom push notiser, sms, chattbotar och i vissa fall telefonsamtal eller enkätundersökningar. De är inte nödvändigtvis riktade mot enbart kunder och potentiella kunder.

Automatiserad informationsflöden kan handla om intern kommunikation i form av triggade notiser när exempelvis någon besökt en viss webbsida eller utfört en viss handling på din webbplats.

I många fall spänner automatiserade flöden även över flera kanaler i syfte att skapa synergier och för att rikta exempelvis kampanjer och information på ett mer effektivt vis.

INNEHÅLL

  1. Hur fungerar marketing automation?
  2. Grundläggande strategier för automatiserad marknadsföring
  3. Så kan man bearbeta nya kunder
  4. System för Marketing Automation

Hur fungerar marketing automation?

I princip all automatiserad marknadsföring såväl som digital marknadsföring börjar med insamlandet av data.

Vad det gäller marketing automation handlar det vanligen vis om att konsolidera och strukturera data från nyhetsbrevsprenumeranter, sociala medier, användardata från appar eller webbplatser.

Givetvis är själv processen, att samla in och strukturer eller segmentera användardata, i stora drag automatiserad.

Det sker via ett system för marketing automation.

Nyckeln till att framgångsrikt genomföra automatiserade kampanjer och utskick bygger nämligen på att skicka rätt typ av information till rätt person och vid rätt tillfälle. Det handlar alltså till stor del om att personalisera kundresan.

Detta sker exempelvis via mallar för den typ av meddelanden som du vill använda dig av. Men även genom användandet av standardiserade arbetsflöden.

För att använda ett enkelt exempel i hur marketing automation funkar kan man tänka på exempelvis ett tackmail. Mailet skickas automatiskt till en kund som köpt en produkt.

Kunder som köpt en produkt i din webbutik får på så vis en positiv köpupplevelse.

Ett mail autogenereras efter en viss tidpunkt från genomfört köp. Mailet skickas via en anpassad mall med exempelvis avsändarens logga och i anpassat format där kundens namn automatiskt anpassas i mailets inledning.

Det här är den enklaste formen av marketing automation och kräver i princip inga förkunskaper i marknadsföring.

Detta är dock långt ifrån vad du kan göra med automatiserade marknadsföringsflöden. Du kan numera i princip automatisera allt. Men för att lyckas krävs en strategi. Du vill med all säkerhet inte automatisera alla flöden.

Här nedan går jag igenom grunderna att känna till för att formulera en strategi för automatiserad marknadsföring.

Grundläggande strategier för automatiserad marknadsföring

Precis som all digital marknadsföring krävs att du har en uttalad strategi för att lyckas. Att överskölja sina kontakter med erbjudanden och marknadsföring är sällan ett vinnande koncept.

Fundera därför i ett tidigt skede vad du vill uppnå med din marknadsföring. Här är några av de viktigaste och mest grundläggande faktorer som bör ingå i din marknadsföringsstrategi:

  • Sätt en budget: Automatiserade flöden kan vara billiga att sätta upp, speciellt för mindre företag som kanske börjar med de enklaste flödena (övergiven kundkorg, pop-ups, nyhetsbrev etc.). Men automatiserad marknadsföring kan även utgöra en betydande kostnad. Budgetera därför för programvara som krävs, tidsåtgång för att konfigurerar och sätta upp automatiseringar och räkna på kostnadsdrivare (antal kontakter, utskick per månad etc.)
  • Definiera mål som du vill uppnå med dina automatiserade flöden. Mål som du sätter ska vara kvantifierbara (KPI). Du bör ha en uttalad tidshorisont för att mäta och följa upp din måltal.
  • Målgrupp och segmentering: Förstå din målgrupp och vem du vill nå ut till och varför. Varje flöde ska syfta till att uppfylla ett visst mål. Detta kräver att du kan segmentera olika mottagare i olika grupper.
  • Koordinera med kommersiell kalender: Automatiserade flöden i form av exempelvis erbjudanden och nyhetsbrev behöver koordineras med övrig planering såsom: produktlanseringar, kommersiella högtider, sässonger etc.
  • Planera och skapa engagerande material: Ett system som möjliggör automatiserade flöden är inte mycket värt utan content som upplevs som värdeskapande för dess mottagare.

Så kan man bearbeta nya kunder

Ett vanligt problem som många företag konfronteras med är att de tappar kontrollen över sina kontakter. Det kan inträffa då deras kontaktlistor fylls på med kontakter från olika källor.

Det kan handla om prenumeranter på nyhetsbrev, kunder, webbplatsbesökare (insamlad via exempelvis en pixel), intresseförfrågningar via chatbots och en rad andra källor.

Många kontakter är ju vanligen bra men för många kontakter kan även leda till problem. Det blir svårare att hålla reda på vilka kontakter som tillhör vilket segment. Det blir även svårare att rikta marknadsföring och vanligen blir det även dyrare.

Att det blir dyrare med fler kontakter beror på att många system för marketing automation på marknaden använder prismodeller där antal kontakter eller antal utskick utgör en faktor.

Fler kontakter och automatiseringar innebär vanligtvis en högre kostnad. Av den anledningen är det viktigt att skicka information till personer som är mottagliga för den typ av information som skickas.

Inom marketing automation talas det vanligen om att bearbeta potentiella kunder. Det sker då via en “sale funnel”. Här är automatiserade processer ett viktigt hjälpmedel för att lyckas!

Personer som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med ditt företag segmenteras via fördefinierade regler. Baserat på vilket segment en kontakt tillhör skickas information till kontakten i fråga baserat på ett förinställd flöde. Kontakten bearbetas på så vis och beroende på kontaktens beteende triggas olika typer av flöden.

I denna process, som går ut på att skicka rätt information till rätt kontakt, är det även nödvändigt att stundom rensa bort de kontakter som inte visat engagemang eller som av någon anledning ligger utanför ditt företags målgrupp.

System för Marketing Automation

Det finns idag flera riktigt bra system för marketing automation. Vad systemen gör är i princip att de hjälper dig med att samla in kontaktuppgifter via olika kanaler.

Därefter segmenteras dina kontakter via systemet. Vanligen kan detta ske automatiskt så att exempelvis en person som kontaktar ditt företag via er kontaktsida hamnar i ett visst segment medan en annan person som exempelvis genomför ett köp på er webbplats blir taggad som tillhörande ett annat segment.

Systemet hjälper dig därefter att sätta upp flöden för att skicka olika typer av information, exempelvis e-post, sms, push-notiser etc. Detta sker enligt ett förbestämt arbetsflöde.

De allra flesta system kommer även med mallar för exempelvis nyhetsbrev, övergiven kundkorg, välkomstmail etc. Läs mer om bästa program för e-post och nyhetsbrev här.

Det förekommer en del svenskutvecklade tjänster för automatiserad marknadsföring. Dessa system är vanligen inte lika välutvecklade som de mer internationellt väletablerade systemen. Dessutom är de svenskutvecklade programmen generellt sett dyrare.

Av den anledningen rekommenderar jag att välja en av de bästa tjänsterna på den internationella marknaden. Undvik alltså de svenskutvecklade programmen.

Här är några av de bästa systemen som finns på marknaden:

#1 Omnisend – Bästa systemet för e-handelsföretag

Omnisend är en modern plattform som är skapad för att automatisera flöden för framförallt e-handelsföretag. Tjänsten är enkel att komma igång med och ger användare mer funktionalitet än exempelvis Mailchimp eller Constant contact som skapades för mer än 20 år sedan.

Omnisend ger användare möjlighet att automatisera flöden såsom e-post, sms, push-notiser, Facebook messenger och mycket mer. För e-handlare är Omnisend överlägset bäst på marknaden. Systemet är skalbart vilket innebär att du kan växa med Omnisend.

Omnisend är kompatibelt med alla de stora e-handelslösningarna såsom Shopify och WooCommerce m.fl.

Omnisend går att testa gratis – läs mer här!

#2 Sendinblue – Prisvärt, heltäckande och modernt

Påminner om Mailchimp (se nedan) men är på många vis en mer komplett och modern lösning. Sendinblue ligger bra till i pris och passar typiskt mindre till medelstora företag.

Sendinblue har flera funktioner inbyggda i själva tjänsten. Detta är en stor fördel i jämförelse med vissa äldre system på marknaden som enbart kan erbjuda integrationer med tredjepartslösningar.

Förutom de mest uppenbara automationerna såsom e-post och sms är Sendinble även integrerat med facebook.

Du kan smidigt sköta annonsering och retargeting-kampanjer för Facebook direkt via Sendinblues plattform. Fördelen att sköta marknadsföring på Facebook via Sendinblue är att du kan rikta marknadsföring på Facebook till dina befintliga prenumeranter och kontakter. Dessutom är Sendinblue utefter ett användarperspektiv mycket enklare.

#3 Active Campaign – För mer avancerade marknadsförare

Active Campaign är på många vis bättre än både Omnisend och Sendinblue men plattformen passar inte enligt min mening mindre bolag.

Active Campaign kommer med en stor bredd av tjänster. Utöver automatiserade flöden för e-post och sms, kan du exempelvis använda Active Campaigns konverteringsfunktion. Denna funktion innebär att du kan rikta marknadsföring via meddelanden till besökare på din webbplats.

Active Campaign kan vara ett bra verktyg att överväga för företag som växt ut de enklare plattformarna och som vill ta steget att använda en mer avancerad lösning för marketing automation.

#4 Hubspot – CRM

Hubspots system som skiljer sig från de övriga plattformarna. Hubspot är ett fullskaligt CRM vilket innebär att prissättningen är mycket högre än övriga verktyg som jag rekommenderar.

Men Hubspot ger användare lite annorlunda funktionalitet. Systemet bygger på att användare, interaktivt, ska lära sig medan de sätter upp arbetsflöden för marketing automation. Hubspot har även ett analysverktyg som visuellt visar hur pass väl olika marknadsföringsaktiviteter uppfyller relevanta, strategiska mål.

För att automatisera flöden för exempelvis e-post och leads kan vissa tilläggstjänster använda med Hubspot CRM. Hit hör exempelvis “Marketing Hub” och “Sales Hub”.

Hubspot är dyrt men bra och passar typiskt något större företag.

#5 Mailchimp den mest välkända plattformen

Mailchimp har funnits på marknaden så länge att systemet är det första många tänker på när de letar efter en plattform för email marketing.

Jag har satt Mailchimp längst ned på min lista. Det beror på att plattformen är väldigt gammal. Med det kommer förvisso en del fördelar.

Den största fördelen är att tjänsten är integrerad med diverse plattformar och system som används av olika företag. Det kan vara fördelaktigt då du vill använda olika program eller appar på din webbplats längre fram. Chanserna att de dessa är kompatibla med Mailchimp är större än med många konkurrerande system på marknaden.

Nackdelen är att Mailchimp inte har samma utbud av funktionalitet som flera av de mer moderna programmen för automatiserad marknadsföring. Läs hela vårt inlägg om Mailchimp här.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Jacob Bartoletti

Jacob Bartoletti

Jacob är specialiserad inom e-handel, digital marknadsföring och detaljhandel. Han skriver regelbundet artiklar relaterade till e-handel och marknadsföring. Hans artiklar publiceras och uppmärksammas på Nordboost.se såväl som flera av Sveriges främsta nyhetssidor och webbplatser inom områdena.