Så mycket har en digital kommunikatör i lön

Digitala kommunikatörer ansvara och jobbar med digital kommunikation och kan i vissa fall omfatta ansvarsområden såsom innehållsmarknadsföring (content marketing) och Social media marketing. Andra titlar som vanligen används för motsvarande arbetsuppgifter på det digitala kommunikationsområdet är är webbredaktör, informatör, opinionsbildare och PR-konsult.

Som digital kommunikatör förväntas du leda arbetet att kommunicera via digitala kanaler på en strategisk nivå.

Digitala kanaler förändras konstant; det tillkommer nya kanaler medan befintliga kanaler utvecklas.

Av den anledningen gäller det för företag att följa med i utvecklingen för att ligga i framkant i sin digitala marknadsföring och kommunikation.

Som digital kommunikatör ansvara du för att kommunicera företagets budskap via exempelvis och inlägg i sociala medier men även via övriga digitala kanaler. Eftersom rollen kräver specialistkunskaper inom digital marknadsföring och kommunikation är löneläget för en digital kommunikatör i linje med vad digitala marknadsförare tjänar i snitt. Lönen ligger därmed på 33 000 – 45 000 kr / månad (Unionen).

För chefer inom digital kommunikation är medianlönen för chefer med ca. 10 års erfarenhet 43 900 kr per månad. Efter 20 år är medianlönen ca. 50 000 kr /mån.

Faktorer såsom erfarenhet och nisch påverkar givetvis lönen. Även typ av arbetsmarknadssektor är avgörande, det vill säga huruvida du är anställd i offentlig eller privat sektor.

Vad gör en marknadskommunikatör?

Som marknadskommunikatör kan du jobba med en rad olika områden inom digital kommunikation. Du kan jobba med innehåll i form av exempelvis text, videos och content men även driva olika former av evenemang och events antingen operativt och/eller mer strategiskt.

Digitala marknadskommunikatörer som jobbar på en mer strategisk nivå ansvarar vanligen för att välja inriktning och kanaler för marknadsföring som ger bäst utfall avseende exempelvis synergier och måltal. Det kan handla om att ta fram och säkerställa att det finns strategier för hur företagets budskap ska kommuniceras i olika kanaler för att uppnå olika mål.

I vissa fall kan arbetsuppgifterna vara något mer avgränsade och inte sällan förekommer då mer specifika titlar inom området digital kommunikation:

 • Content manager
  Content Manager ansvarar för att skapa, uppdatera och publicera content eller innehåll i olika digitala kanaler. Det kan handla om allt från nyhetsbrev till blogginlägg och instruktionsvideos. Content kan exempelvis även innefatta information som förekommer på en hemsida eller webbshop som måste skapas eller uppdateras. Content managers använder vanligen analysverktyg för att mäta och följa upp utfall av exempelvis kampanjer. Lönenivån för Content managers ligger i linje med lönerna för digitala kommunikatörer.
 • Informatör
  Informatörer har som ansvar att förmedla företags och organisationers budskap i syfte att upprätthålla högt förtroende hos mottagare. Inte sällan kan målet vara att förmedla information på ett sätt i syfte att upprätthålla och skapa en positiv och märkesbyggande bild av företaget eller organisationen. Informatörer kan jobba både inom offentlig och privat sektor.
 • Social Media manager
  Social Media Managers har en lönesättning som ligger i linje med digitala kommunikatörer. Tjänsten går ut på att skapa content och kampanjer avsedda för olika kanaler inom sociala medier. Social media managers jobbar vanligen även med att följa upp och analysera utfall från kampanjer och inlägg i olika kanaler.
 • Copywriter
  Copywriters är en typ av content marketing som går ut på att skriva texter för en viss typ av ändamål. Vanligen ska texten förmedla ett underliggande och strategiskt budskap. Copywriters kräver kunskap och utbildning inom SEO. Copywriters skriver inte sällan texter som optimeras med exempelvis sökord för att få publikationer att attrahera organisk trafik.
 • Webbkommunikatör
  Jobbar med kommunikation inom digitala plattformar. Som webbkommunikatör ansvarar du för kommunikation via exempelvis kanaler inom sociala medier men även andra digitala kanaler av relevans. Tjänsten inbegriper omvärldsbevakning och att ansvar för att uppdatera befintliga kanaler såsom hemsida, blogg, Youtube-kanal etc. med aktuell information. En Webbkommunikatör i Sverige har i snitt en lön på 33 000 – 45 000 per månad (Unionen).
 • Art Director
  Art director är en mer nischad del av digital kommunikation som går ut på att ta fram och skapa reklam. Art directors jobbar kreativt med ta fram specifik reklam- och kampanjmaterial för exempelvis en särskild målgrupp och kanal (film, tv, podcasts, bilder etc.).
 • PR-manager
  Konsulter inom Public Relations (PR) jobbar vanligen med att bygga relationer till exempelvis kunder, allmänhet eller beslutsfattare. Vanligen är syftet att få (kunden) företaget eller organisationen att associeras med olika åsikter eller värderingar som ligger i linje med företaget eller organisationens i fråga strategiska kommunikationsmål.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Jacob Bartoletti

Jacob Bartoletti

Jacob är specialiserad inom e-handel, digital marknadsföring och detaljhandel. Han skriver regelbundet artiklar relaterade till e-handel och marknadsföring. Hans artiklar publiceras och uppmärksammas på Nordboost.se såväl som flera av Sveriges främsta nyhetssidor och webbplatser inom områdena.