Så blir din lön som digital marknadsförare

Funderar du på att utbilda dig inom digital marknadsföring? Då bör du först säkerställa att du väljer en inriktning inom marknadsföring som ger dig en bra lön!

Som digital marknadsförare får du generellt sett en relativt hög snittlön men det kan även variera beroende på vilken specifik inriktning som du väljer att specialisera dig inom. I en allt mer globaliserad miljö kan även lönerna skilja sig åt beroende på vilken marknad eller nisch som du jobbar inom.

Enligt statistik från den digitala marknadsföringsbyrån Reboot Digital Marketing Agency, ligger Sverige relativt lågt vad det gäller löner för digitala marknadsförare. En digital marknadsförare i exempelvis Danmark tjänar i snitt 170 000 kr mer per år jämfört med svenska marknadsförare!

I Danmark tjänar digitala marknadsförare 170 000 kr mer per år än i Sverige…

Reboot Digital Marketing Agency

Trots att Sverige ligger förhållandevis dåligt till vad det gäller snittlöner inom digital marknadsföring (i relation till jämförbara länder), så ökar behovet av digitala marknadsförare i Sverige stadigt.

I takt med att e-handeln fortsätter att växa och att allt fler företag på både den svenska såväl som den internationella marknaden rör sig mot en mer digitaliserad närvaro, skapas fler jobbmöjligheter för den som har kunskaper inom digital marknadsföring.

Enligt lönestatistik från Unionen ligger lönerna för marknadsförare på ett intervall från 33 000-45 000 kr per månad i Sverige. Den här siffran säger dock inte så mycket eftersom att det skiljer sig väldigt mycket beroende på vilken typ av digital marknadsföring som avses.

En faktor utöver vad som nämnts ovan, som kan påverka lönen väsentligt, är huruvida yrket digital marknadsförare definieras? Marknadsförare jobbar idag i princip alltid digitalt men när man pratar om marknadsförare brukar man syfta till marknadsförare som jobbar in-house och är anställda i ett bolag. Vanligen jobbar marknadsföraren då med att ta fram och utveckla företagets marknadsföringsstrategier.

Den digitala marknadsföraren däremot, är vanligen en specialist. Inte sällan är en digital marknadsförare en konsult på en marknadsbyrå som exempelvis hyrs in av marknadsförare för att ta fram och verkställa exempelvis kampanjer som ligger i linje med kundens i fråga (företagets) strategi.

Givetvis skiljer sig lönerna åt mellan en marknadsförare och en digital marketing specialist. Dessutom är det definitionsmässigt ingen självklar skillnad på marknadsförare och digital marknadsförare vilket gör att begreppen i folkmun kan blandas ihop.

Vad gör en onlinemarknadsförare?

De vanligaste specialistområdena inom digital marknadsföring är:

  • SEM (PPC) – SEM står för Search Engine Marketing och syftar till betald sökoptimering. (Till skillnad från SEO – Organisk sökoptimering, se nedan)
  • Sökmotoroptimering (SEO) – Search Engine Optimization är ett specialistområde inom digitaliserad marknadsföring som syftar till att optimera webbplaster för att hamna högt upp i sökresultaten för olika sökord.
  • Webbutveckling (exempelvis inom UX-design)
  • Analytiker inom onlinemarknadsföring och digital strategi – (Sätta mätbara mål och utvärdera utfall i förhållande till kostnad)
  • Konverteringsoptimering (CRO) – Öka försäljningen bland befintliga besökare/kunder
  • Content marketing (innehållsmarknadsföring)
  • E-postmarknadsföring
  • Copywriting och nyhetsbrev

Vad en onlinemarknadsförare faktiskt gör kan som du ser variera väldigt. Som nämnts kan du som onlinemarknadsförare jobba in-house som anställd i ett företag alternativt specialisera dig i att jobba mer hands-on och bli en expert inom en eller ett fåtal områden.

Den här typen av mer specialiserad marknadsföring passar typiskt även entreprenörer och startups som vill starta egen e-handel.

Genom att på egen hand sätta upp både strategiska mål och ansvara för själva genomförandet av exempelvis kampanjer och/eller andra marknadsföringsåtgärder kan vara ett bra alternativ för den som har en liten budget. Nackdelen är att det vanligen tar väldigt mycket tid att bli framgångsrik inom en specifik digital marknadsföringskanal. Det är rekommenderat att även investera tid i att utbilda sig i de kanaler som man vill använda sig av.

Ett generellt tips är att börja med max en eller kanske två marknadsföringskanaler och bli riktigt duktig i dessa kanaler innan man väljer att gå vidare till att experimentera med fler kanaler. Se våra kurser för mer information.

Globala möjligheter och lön för en digital marketing specialist

De nordiska länderna ligger faktiskt långt efter många andra mer framstående länder vad det gäller digital marknadsföring. Av den anledningen kan det vara svårt att få jobb som digital marketing specialist och jobba på andra marknader som svensk.

Det finns helt enkelt vanligen bättre kompetens utomlands än i Sverige. Däremot är det många internationella företag som vill slå sig in på den svenska marknaden. Då krävs digitala marknadsförare med kunskap i svenska och förhållanden som är specifika för den svenska marknaden.

Här kan man alltså som som digital marknadsförare jobba i en internationell miljö och vanligen till en lön som är högre än vad Sverigebaserade företag erbjuder.

Givetvis finns det även många svenska onlinemarknadsförare som är framgångsrika internationellt men då krävs vanligen specialistkunskaper inom exempelvis en specifik nisch eller marknad.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Jacob Bartoletti

Jacob Bartoletti

Jacob är specialiserad inom e-handel, digital marknadsföring och detaljhandel. Han skriver regelbundet artiklar relaterade till e-handel och marknadsföring. Hans artiklar publiceras och uppmärksammas på Nordboost.se såväl som flera av Sveriges främsta nyhetssidor och webbplatser inom områdena.