Lön för konverteringsspecialist och digital conversion manager

Hur mycket tjänar en digital conversion manager eller en så kallad konverteringsspecialist i lön? Generellt sett ligger den här typen av mer specialiserade roller inom digital marknadsföring högre i lön än lönesättningen för mer generella marknadsförare. Det beror vanligen på att själva tjänsteformen i många fall skiljer sig åt mellan mer nischade marknadsförare från digitala marknadsförare med en bredare kompetensbas.

Lönespannet för digital conversion managers kan därför vara väldigt brett och ligger idag mellan ca. 25 000 – 50 000 kr per månad. Givetvis spelar även faktorer såsom ålder, kompetensnivå, nisch och ansvarsområden roll i lönesättningen.

Som konverteringsspecialist är det vanligt att du jobbar på uppdragsbasis för exempelvis en marknadsbyrå eller konsultfirma.

“Räkna med att jobba som uthyrd eller på uppdragsbasis “

Den här typen av mer konsultorienterad tjänst innebär ett högt tempo och eftersom att kunden i fråga har ett konkret problem definierat, att optimera konverteringsgraden i sina säljkanaler, kan du som konverteringsspecialist räkna med att tjäna mer än mer generella marknadsförare med fast anställning på företag som jobbar inhouse.

Vad gör en CRO manager?

En CRO-manager (digital conversion manager) jobbar som namnet antyder med öka företags konverteringar. Till skillnad från många andra typer av digital marknadsföring som i vissa fall syftar till att attrahera personer i en målgrupp till exempelvis en hemsida, webbutik, event etc; handlar konverteringsoptimering (CRO) om att få personer i en befintlig marknadsförings- eller säljkanal att köpa en produkt eller tjänst.

I många fall används dock benämningen konverteringsspecialist och CRO-manager i ett bredare sammanhang och det är inte sällan att den här typen av roll jobbar med snarlika uppgifter som en innehållsmarknadsförare. Det kan då handla om att skapa förutsättningar för ökad konverteringsgrad via skapandet av “content” i olika kanaler.

För att jobba med konverteringar krävs att du har mycket goda kunskaper och förståelse för analysverktyg. Inte sällan förväntas du på basis av befintlig data, sätta måltal och strategier i syfte att öka konverteringen.
Precis som många andra roller inom digital marknadsföring är det svårt att avgränsa sig exakt när det kommer till arbetsuppgifter och ansvarsområden. Många digitala conversion managers jobbar även med att återkonvertera befintliga kunder.

Det kan exempelvis då handla om e-postmarknadsföring som riktar sig till befintliga kunder. Andra mer konkreta exempel kan handla om att optimera en befintlig webbplats med tydligare CTA (Call-To-Actions) för att få besökare att exempelvis köpa en viss produkt eller tjänst.

Idag det finns det massvis av olika program och tjänster som en digital conversion manager bör ha kunskap i och jobba med. Inte sällan genomför konverteringsspecialister så kallade splittester som går ut på att testa olika strategier för att välja den strategi som visar bäst resultat på konverteringsgraden.

Missa inte att kolla in våra distanskurser för att lära dig mer!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Jacob Bartoletti

Jacob Bartoletti

Jacob är specialiserad inom e-handel, digital marknadsföring och detaljhandel. Han skriver regelbundet artiklar relaterade till e-handel och marknadsföring. Hans artiklar publiceras och uppmärksammas på Nordboost.se såväl som flera av Sveriges främsta nyhetssidor och webbplatser inom områdena.