Guide och strategi för social media marketing

I princip alla framgångsrika företag på webben använder marknadsföring via sociala medier. Sociala medier är inte enbart en förutsättning för att bygga ett starkt varumärke och för att framstå som ett trovärdigt och professionellt företag. Social media marketing kan även få ditt företags försäljning att öka avsevärt.

Numera använder 9 av 10 av alla svenskar sociala medier. Det gör att i princip alla företag kan nå sin målgrupp via sociala media.

“Hela 78% av alla arbetande i Sverige använder sociala medier dagligen”

Svenskarna och internet

En annan fördel med social media marketing är att även små företag och startups kan marknadsföra sig till en relativt låg kostnad. Mindre eller nystartade företag kan på egen hand sköta sin marknadsföring i sociala medier utan att behöva anlita kostsamma byråer.

Men för att lyckas med social media marketing krävs att man vet hur man gör.

I den här guiden går jag igenom de viktigaste stegen du ska ha kunskap om för att lyckas. Artikeln är avsedd för både entreprenörer och startup såväl som professionella marknadsförare som vill öka sina kunskaper på området.

 1. Strategi och mål
 2. Välj kanaler
 3. Planera och skapa content
 4. Analysera, följ upp revidera

Steg 1. Sätt strategi och mål

För den som inte är utbildad marknadsförare kan mål och strategier framstå som fullkomligt onödiga. Marknadsföring handlar ju om att sälja produkter och tjänster. Att slösa bort tid på mål och strategier kan lätt kännas avlägset eller överambitiöst.

Men faktum är att marknadsföring är ett komplext område. Vanligen kan endast en del av den faktiska försäljningen som exempelvis genereras av en kampanj, räknas hem via exempelvis produktannonser, rabatter och liknande.

För att lyckas med marknadsföring i sociala medier på ett kostnadseffektivt vis, behövs mer än att överskölja sin målgrupp med produktannonser och kampanjerbjudanden. Tvärtom krävs vanligen en helt annan strategi för att du ska få personer i din målgrupp att konvertera till kunder.

Social media marketing utgörs av kanaler som ger dig möjlighet att skapa en relation med personer i din målgrupp. Även om det naturligtvis går att rikta annonser som syftar till att få personer att exempelvis köpa dina produkter; så kan du uppnå ännu högre lönsamhet genom att jobba med även andra mål via strategisk marknadsföring.

Stora företag och marknadsföringsbyråer som jobbar med mer raffinerade metoder för marknadsföring jobbar med mätbara mål eller KPI:er.

Ska du däremot börja med en helt ny marknadsföringskanal och dessutom på egen hand genomföra ditt företags marknadsföring. Då rekommenderar jag vänta lite med att ta fram mätbara mål. Däremot behöver du känna till mekanismerna bakom social media marketing.

Vänta med mätbara mål tills du har relevant data

För att du ska lyckas med marknadsföring i sociala medier krävs att du definierar delmål som efter att ha uppnåtts leder till ökad försäljning.

Här nedan är de viktigaste målen som du bör jobba emot. På sikt ska dessa givetvis kvantifieras och följas upp regelbunden basis.

 • Öka besökstrafik till din webbplats: Genom att öka volymen av besökare som kommer till din webbplats kan du skapa medvetenhet om ditt varumärke och erbjudande. På så vis kan besökare bekanta sig med ditt företag. Du kan även skapa förutsättningar till att få “leads” och väcka intresse för olika tjänster. Med ökat antal besökare till din webbplats kan du även segmentera dina besökare för att i ett senare skede rikta marknadsföring via andra kanaler till besökare som besökt vissa av dina sidor. Detta görs via “cookies” och är ett effektivt verktyg för att jobba med social media marketing. Med andra ord kan du genom att öka antalet besökare till din webbplats skapa förutsättningar för att konvertera besökare till kunder.
 • Skapa relationer med dina följare: Som konsumenter gillar vi att köpa av företag som vi har en relation till. Det är oftast undermedvetna värderingar som styr våra preferenser vad det gäller köp. Social medier utgör utmärkta plattformar för att skapa kontakt, och kommunikationsmöjligheter med personer i din målgrupp.
 • Varumärkeskännedom handlar om att skapa medvetande om ditt företag på din marknad. Företag som når framgång via social media marketing jobbar vanligen med mer raffinerade strategier för att skapa medvetande hos sina kunder. Även för små aktörer kan detta vara ett vinnande koncept. Via exempelvis Story telling, kan du få din målgrupp att känna till ditt varumärke och ditt företags koncept för att på så vis få medvind när du lanserar nya produkter, kampanjer eller andra erbjudanden.
 • Återkonvertera dina kunder: Det kanske mest självklara målet är givetvis att konvertera dina besökare till kunder. Men ett ännu effektivare mål är att “återkonvertera” kunder. Det innebär att du får dina befintliga kunder att köpa av dig igen. Det är nämligen enklare för e-handlare att sälja till befintliga kunder än att försöka sälja till nya kunder. Trots det är det många företag som satsar en stor del av sin budget på att försöka nå ut till personer som tidigare aldrig handlat av företaget i fråga. Undersökningar visar nämligen på att e-handlare generellt sett spenderar 80% av budgeten på att sälja till nya kunder istället för att fokusera på befintliga kunder. (Vilket är fullkomligt irrationellt och leder till höga marknadsföringskostnader och låg positiv påverkan på försäljningen.)

Som du ser används social media marketing i många fall för att uppnå mål som på sikt leder till försäljning. Genom att utgå från en strategisk plan och välja vilka kanaler som du vill marknadsföra ditt företag via så har du goda förutsättningar till att lyckas.

Steg 2. Välj bästa kanalerna för ditt företag

När du planerar hur du vill marknadsföra ditt företag via sociala medier gäller det att välja rätt kanaler som passar både ditt företag och din målgrupp. Är det så att du på egen hand vill marknadsföra ditt företag, då är det klokt att börja att fokusera på endast en strategisk kanal.

Du kan givetvis skapa en företagsprofil via flera kanaler men ett råd är att bli riktigt bra på en strategisk kanal innan du väljer att fokusera på ytterligare kanaler.

På sikt vill man dock gärna använda fler kanaler. Men fler kanaler kräver både mer investerad tid så väl som en större marknadsföringsbudget. Dessutom kan det ta lång tid att få följare oavsett kanal som du fokuserar på.

Att fokusera på flera kanaler samtidigt är därför i princip enbart möjligt för större företag som har möjlighet att avsätta resurser för marknadsföringsaktiviteter i flera olika kanaler.

Fördelen med att kunna nyttja flera kanaler samtidigt är att du då kan ta fram en mer komplex marknadsföringsstrategi och på så vis skapa synergier från olika kanaler.

För att välja lämplig kanal inom social media marketing bör du fundera över din målgrupp och hur du vill närma dig din målgrupp? Du behöver givetvis även basera ditt val på din faktiska budget och tid som du har möjlighet att investera i social media marketing.

Ska du på egen hand skapa content (“innehåll”)? Då är det givetvis klokt att välja en kanal som använder format på content som du känner dig trygg i skapa. Är du bra på att skriva men mindre bra på att skapa videos, då är det förmodligen klokt att välja Twitter framför Instagram som din strategiska kanal etc.

Här de främsta kanalerna:

Facebook

Facebook är en av de största kanalerna för social media market och kommer med en hel del kringstjänster. Hit hör exempelvis Facebook Messenger (används av 80% av all svenskar) och handelsplatsen Marketplace (där du har möjlighet att även sälja produkter).

En nackdel med Facebook som betald marknadsföringskanal, är att Apple nyligen infört att vissa användare (av iOS-14) för att ta emot annonser och reklam, aktivt måste acceptera att ta emot information från tredje part via Facebook. Tidigare var användare på Facebook tvungna att aktivt stänga av marknadsföring för att slippa att ta emot riktade annonser.

Betyder det att Facebook har blivit en dålig kanal?

Absolut inte, tvärtom finns det ännu större möjligheter för den som vet hur de ska marknadsföra sig via facebook.

Dessutom utvecklar Facebook flera nya lösningar för att passa just e-handlare som fokuserar på sociala medier. På den amerikanska marknaden finns redan Facebook Shop som innebär att företag förutom att marknadsföra produkter och tjänster, även kan ta betalt direkt på Facebook.

Instagram

Instagram ägs av Facebook och kommer mer eller mindre på köpet när du sätter upp ditt marknadsföringskonto via Facebook Business manager.

Precis som med Facebook kan du via plattformen skapa målgrupper i form av “lookalikes”. Då har du möjlighet att rikta marknadsföring till personer, baserat på exempelvis ålder och kön men även avgränsa till ett visst geografiskt område.

Läs mer om hur du kommer igång med Instagram för företag här.

Snapchat

Snapchat är en något “nyare” plattform än exempelvis Instagram och Facebook. Av den anledningen är kanske Snapchat inte den första kanalen som e-handlare överväger att använda i marknadsföringssyfte.

Men faktum är att Snapchat av just den anledningen har en fantastisk potential. Snapchat är idag den tredje största kanalen för social media i Sverige och används flitigt av framförallt yngre människor. 9 av 10 av alla svenskar i åldersgruppen 16-25 använde Snapchat och Instagram under 2021 (Svenskarna och internet).

Linkedin

Linkedin brukar beskrivas som ett professionellt nätverk vilket kan vara fördelaktigt för företag som vill profilera sig i ett professionellt sammanhang. Linkedin har numera nära 700 miljoner registrerade användare och är en fantastisk kanal för framförallt företag verksamma inom B2B.

Plattformen erbjuder möjlighet till betald marknadsföring men du kommer långt på att enbart använda Linkedins gratistjänster för att nätverka och publicera inlägg som riktar sig till din målgrupp.

Pinterest

Pinterest har sedan 2019 erbjudit möjligheten för företag att annonsera på den svenska marknaden. Det innebär att Pinterest än så länge måste betraktas som en relativt ny marknadsföringskanal för Sverige. Fördelen med att lära sig en nyare kanal för din marknad kan vara att graden av konkurrens är förhållandevis låg. Det innebär då att du betalar ett marknadsmässigt lågt pris men samtidigt ha möjlighet att få mycket marknadsföring för pengarna.

Pinterest bygger på inspiration och bilder och kan jämföras med googles sökmotor. När du söker i Google och filtrerar på “bilder” så får du olika förslag på passande bilder. I exemplet nedan söker jag på “soffbord i glas”.

Pinterest ger företag möjlighet att inspirera personer som söker i Pinterest genom bilder som är av relevans för sökordet. Personer som söker kan skapa “pins” vilket innebär att de spar bilder i sitt bildarkiv.

Pinterest kan vara en suverän kanal för den e-handlare som vill inspirerar med bilder avseende exempelvis design, mode och skönhet. Pinterest domineras av användare som är kvinnor enligt undersökningar. För företag som i huvudsak riktar sig till kvinnor kan Pinterest vara en strategisk och kostnadseffektiv kanal.

Eftersom att Pinterest numera tillåter marknadsföring från annonsörer på den svenska marknaden kan du alltså även betala för att nå ut med specifika kampanjer och erbjudanden till personer i din målgrupp som använder Pinterest.

Twitter

Twitter låter användare skapa så kallade tweets (ungefär som blogginlägg i microformat) som kan användas för att ge upphov till sociala interaktioner med andra användare. Twitter erbjuder även betalda annonseringar och har ett sofistikerat system med algoritmer som genererar lägre kostnad för annonsörer med ett högre engagemang.

Twitter bygger på inlägg i text men endast ca. 280 tecken per tweet kan användas vilket innebär att även personer och företag som inte i huvudsak fokuserar på innehåll i textformat, med framgång kan använda tjänsten. Utöver text kan du även använda videos och bilder i dina inlägg.

Twitter är en bra kanal för social media marketing men passar vanligen användare som har förmåga att engagera sin publik på ett djupare plan än exempelvis Instagram eller Facebook.

Youtube

Youtube ägs av Google och för marknadsföring via betald annonsering krävs att du skapar ett konto i Google Ads. Youtube är enormt stort. För att nå fram med marknadsföring till rätt målgrupp har du därför möjlighet att rikta annonser baserat på exempelvis geografiskt område, kön och intressen. Som du säkert känner till är Youtube en fantastisk kanal för att skapa content och få kontakt med personer i din målgrupp som faktiskt aktivt prenumerera på dina inlägg.

Steg 3. Planera, skapa och publicera content

Förutom det strategiska arbetet och att välja lämpliga kanaler måste du naturligtvis planera själva arbetet för att du ska kunna uppnå de specifika mål som du satt. En stor del av det faktiska arbetet består i att planera och ta fram innehåll eller content marketing. Det här är en konst som kräver kunskap om både det område som du vill marknadsföra dig inom så väl som tekniker för att exempelvis göra materialet visuellt tilltalande och att publicera vid rätt tillfälle och på rätt sätt.

Att skapa content är tidskrävande och svårt. Dessutom bygger alla kanaler inom social media marketing på långsiktiga och konsekventa strategier.

För att lyckas måste du regelbundet publicera nya inlägg och kampanjer i de kanaler som du fokusera på. Av den anledningen ska du i ett tidigt skede ta fram en “content-plan” där du listar olika områden som du vill beröra via inlägg och kampanjer.

Vanligen kombineras den här typen av plan med exempelvis planerig kring produktcykler (produktlanseringar, inkommande leveranser etc.) och med en eventuell “kommersiell kalender”. (En kommersiell kalender kan beskrivas som en kampanjplan. Här planeras exempelvis kampanjer och erbjudanden inför kommande heldagar eller kommersiella dagar såsom “Black Friday” eller “Alla hjärtans dag” etc.)

Självklart kommer du även att publicera inlägg som är av en mer spontan karaktär och som du inte hade planerat för att publicera. Men genom att följa en plan kommer du att nå långsiktig framgång och få nya följare och läsare.

Eftersom att det krävs mycket investerad tid i att skapa content kommer du med hjälp av din plan kunna förbereda dina inlägg och kampanjer så att du kan jobba med att skapa content då du inte är upptagen med annat.

Steg 4. Analysera, följ upp revidera

Det finns vissa tekniska metoder som du måste ha kunskap om för att lyckas med digital marknadsföring. En del entreprenörer lär sig dessa tekniker på egen hand. Det är vanligen tidskrävande och bygger delvis på att testa sig fram för att förstå hur olika verktyg fungerar. Har du möjlighet ska du därför ta en kvalificerad kurs i hur du går tillväga för att göra rätt från början.

För att marknadsföra dig via exempelvis Facebook och Instagram så vill du kunna skapa olika typer av kampanjer som riktar sig till olika typer av personer i din målgrupp. Det kan handla om “re-targeting” där du har möjlighet att rikta annonser och kampanjer till vissa personer som exempelvis besökt och visat intresse för en produktsida i din webshop.

Men det finns även mängder av andra kampanjer och funktioner som du bör skaffa dig kunskap i att för att spara tid och pengar och för att göra rätt från början. En viktig faktor i social media marketing är att följa upp och analysera utfall av kampanjer. Syftet är även att skapa förståelse för vem som tar del av dina inlägg och kampanjer. Med hjälp av analysverktyg kan du kontinuerligt skaffa dig kunskap om din målgrupp och på så vis successivt effektivisera din marknadsföring.

Det är först nu du kan börja sätta kvantifierbara mål och följa upp dessa för att utvärdera kostnad i förhållande till utfall som du vet vad du håller på med. Via Nordboosts kurser i marknadsföring och e-handel får du alla de verktyg du behöver för att komma igång med effektiv marknadsföring via sociala medier. Nordboosts kurser passar både entreprenörer och karriärister som exempelvis vill jobba som social media manager. Alla kurser är helt på distans och framtagna av några av Sveriges främsta experter på respektive område.


Sammanfattning

 • Social media marketing har en enorm kraft och används av större delen av alla svenskar. Genom att använda sociala medier i marknadsföringssyfte kan du få ditt företags omsättning att öka markant.
 • Genom att lära dig marknadsföring via social media behöver du inte anlita kostsamma byråer. Du kan på egen hand lära dig de verktyg och tekniker som du behöver ha kunskap om för att lyckas. Nordboosts distanskurser riktar sig till både entreprenörer och professionella marknadsförare.
 • Ett vanligt misstag som många nybörjare inom social media marketing gör, är att de enbart fokuserar på faktisk försäljning och konverteringsmål. För att lyckas med att uppnå rena försäljningsmål krävs att företag även fokuserar på mål som indirekt leder till ökad försäljning. De viktigaste målen utöver konvertering- och försäljningsmål är: besökstrafik, antal följare, varumärkeskännedom och återkonverteringsmål.
 • En förutsättning för att lyckas social media marketing är att välja de kanaler som lämpar sig bäst för just din verksamhet. För startups med en liten marknadsföringsbudget är det vanligen bäst att välja att fokuser på endast en kanal till att börja med.
 • För att lyckas med din kanal behöver du planera, skapa och publicera content. Ledstjärnan till att lyckas är att vara konsekvent och att regelbundet publicera inlägg och kampanjer i dina kanaler. Av den anledningen bör du planera dina framtida publikationer och kampanjer. Din plan bör även beakta exempelvis kommersiella datum och helgdagar eller lanseringar av nya produkter.
 • För att lyckas med effektiv digital marknadsföring, krävs att du analyserar kostnader i förhållande till utfall från dina kampanjer. Du bör konsekvent revidera dina mål och effektivisera dina aktiviteter. Detta görs via analysverktyg som du lär dig mer om via Nordboosts kurser.

Lycka till!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Jacob Bartoletti

Jacob Bartoletti

Jacob är specialiserad inom e-handel, digital marknadsföring och detaljhandel. Han skriver regelbundet artiklar relaterade till e-handel och marknadsföring. Hans artiklar publiceras och uppmärksammas på Nordboost.se såväl som flera av Sveriges främsta nyhetssidor och webbplatser inom områdena.