En guide för dig som vill starta e-handel steg för steg

E-handeln på konsumentmarknaden i Sverige har växt explosionsartat de senaste åren. Förhållanden under covid-19 har givetvis haft en påskyndande effekt på digitaliseringen. Detta har lett till att e-handel under 2020, 2021 och 2022 delvis växt oproportionerligt mycket mot tidigare år. Förmodligen kommer även 2023 bli ytterligare ett rekordår för svensk e-handel.

Enligt E-handelsbarometern som ges ut av PostNord var tillväxten på den svenska konsumentmarknaden för e-handel hela 11% i det tredje kvartalet 2021. (Detta trots att e-handeln under Q3 2020 hade en beräknad tillväxt på 39% mot året innan.)

Eftersom att e-handelns tillväxt fortsätter att nå rekordhöjder är det kanske lätt att tro att konkurrensen på den svenska konsumentmarknaden numera är så pass tuff att det inte ens är någon idé att på egen hand försöka sälja på nätet.

Glöm det!

Det finns ännu en enorm potential för den som har affärssinne och som vill starta egen e-handel och börja sälja online.

“Sverige rör sig mer och mer mot de trender som vi ser på den amerikanska e-handelsmarknaden där hela 29% av alla enskilda entreprenörer och småföretag bedriver försäljning på nätet.”

Via exempelvis försäljningskanaler såsom Amazon som numer är tillgängliga i Sverige och via nya sourcing- och logistikstrategier såsom dropshipping och Tredjepartslogistik (3PL) kan även enskilda entreprenörer med ett förhållandevis litet startkapital, framgångsrikt börja sälja på nätet.

Att e-handeln ger upphov till stora möjligheter för den som har en bra affärsidé är inte detsamma som att det är lätt att sälja på nätet.

Av den anledningen har vi tagit fram och sammanställt en guide med de steg du behöver ta för att lyckas med att planera, starta och utveckla ett framgångsrikt e-handelsföretag.

Innan du sätter igång så ska jag ge dig det viktigaste rådet som du kan få! Våga satsa och tro på dig själv!

Nära och kära i din omgivning kommer inte att tro på din affärsidé och det är lätt att börja tvivla på både sin egna förmåga och sin idé.

Men låt dig inte påverkas negativt! Bolla idéer med personer i din omgivning men låt dem inte förstöra din entreprenörsglöd!


 1. Produkt och affärsidé
 2. Marknadsanalys och val av nisch
 3. Val av säljkanaler och e-handelsplattform
 4. Företagsnamn och DNA
 5. Starta eget företag
 6. Marknadsföring

Steg 1: Förslag och tips på produkt och affärsidé

Funderar du på att ta steget att sälja på nätet, då har du förmodligen en affärsidé. Det är en bra början men inte helt sällan måste affärsidén brytas ned och kanske stötas och blötas ett par gånger innan du faktiskt är redo att börja sälja på nätet.

Är det så att du redan driver exempelvis en fysisk butik och vill ta steget att börja sälja online? Då är förmodligen den här fasen något enklare och du kan hoppa direkt till nästa steg i processen.

Ett tips för framförallt startups och entreprenörer som ännu inte testat sin affärsidé eller produkt: Det är vanligen väl investerad tid att definiera och pröva sin idé innan man sätter igång.

Det finns stora möjligheter för den som vill sälja på nätet. Men trots att den svenska e-handelsmarknaden (B2C) fortfarande inte är lika utvecklad som exempelvis Kina, Korea eller USA ska du inte tro att det är enkelt.

“Det finns stora möjligheter för den som vill sälja på nätet men det är inte detsamma som att det är enkelt!”

E-handeln kännetecknas generellt sett av högre konkurrensgrad än den fysiska varuhandeln. Här är några typiska faktorer som präglar e-handeln 2023, som du bör vara förberedd på innan du tar steget att försöka sälja online:

 • Hård konkurrens och marknadsmättnad
 • Konsumenter kräver högre grad av bekvämlighet än någonsin tidigare (leverans, kundtjänst, information, köpupplevelse etc.)
 • Komplex och strategisk marknadsföring

Känner du dig fortfarande lika övertygad att du ska lyckas? Om du känner tvivel då är du på rätt väg. Det gäller att inse utmaningarna som du står inför innan du starta din e-handel. För att lyckas krävs det att du är väl förberedd och inser att du behöver tid och tålamod.

Produkttyper och positionering

Du bör initialt fundera över hur du vill positionera dina produkter strategiskt men kanske ännu viktigare hur marknaden kommer att uppfatta dina produkter? Här är de vanligaste typerna av produkter:

 • Kommoditetsprodukter (Volymartiklar)
 • Nischprodukter (DNA-produkter)
 • Merförsäljningsprodukter

Du bör alltså ha en tydlig och uttalad strategi för hur du vill positioner de produkter som du vill sälja redan innan du sätter igång.

“Kommoditetsprodukter eller s.k. volymartiklar kännetecknas av hög efterfrågan och är vanligtvis förbrukningsvaror som konsumeras eller används av gemene man”.

Kommodititesprodukter kan vara toapapper, kaffekoppar men även digitala produkter, exempelvis musik eller videos.

“Nischprodukter” är produkter som riktar sig till en specifik målgrupp och marknadssegment. Denna typ av produkt är en del av kärnan i din verksamhet och ska avspegla ditt företags DNA.

Nischprodukter utgörs av en unik typ produkt som får ditt företag att sticka ut från mängden. En nischprodukt kan vara allt från en handgjort laptopväska i skinn till handstoppad gourmetkorv.

Det är vanligt att framgångsrika företag inom detaljhandeln kombinerar nischprodukter med kommoditetsprodukter i syfte att maximera profiten. Kommoditetsprodukter säljs vanligen av riktigt stora aktörer på marknaden som med hjälpa av stordriftsfördelar kan attrahera kunder. Tänk dig IKEA, H&M eller Zalando. Här kan det vara svårt nystartade e-handelsföretag att slå sig in.

Av den anledningen behöver du unika nischprodukter i ditt sortiment. Med den här typen av produkter har du möjlighet att marknadsföra dig till ett mer specifikt marknadssegment (Mer om det längre ned).

En typisk nischprodukt bör syfta till att lösa ett specifikt problem hos personer i din målgrupp. (Det kan vara produkter som inte finns i sverige, exempelvis speciell typer av: Bantningspreparat, mjällschampo, Hund-GPS etc.)

Genom att kombinera nischprodukter med kommoditetsprodukter kan du öka omsättningen och exempelvis attrahera kunder som ser ett värde i ditt erbjudande som är nischat mot dem (exempelvis handstoppad gourmetkorv). Men större delen av omsättningen får du genom att sälja en volymartiklar (exempelvis falukorv).

Du bör även i ett tidigt skede funder över vilka eventuella synergier du kan få via bra merförsäljningsprodukter.

Tänk dig att du säljer handstoppad gourmetkorv på nätet, korven är dyr och kostar 150 kr / förpackning. Då kan du helt säkert få kunden att handla din senap och ketchup också. Dessa produkter kostar endast 20 kr vardera men för en kund som beställer korv för 150 kr så är de nog mer än glada att endast behöva betala 20 kr för din senap.

“Merförsäljningsprodukter är produkter som kunden inte initialt har för avsikt att köpa men som ger en annan produkt, vanligen en nischprodukt, ett visst mervärde. Merförsäljningsprodukter kan exempelvis vara batterier till en ficklampa, Iphoneskal till en iphone, eller ketchup till gourmetkorv”.

Lägg grunden till en varumärkesstrategi

I samband med att du formulerar din produktstrategi bör du även lägga grunden till din varumärkesstrategi. Varumärkesstrategin bör du definiera i affärsplanen men redan under uppstartsfasen när du utvecklar dina produktidéer kommer din målgrupp att börja ta form.

Du bör ställa dig frågor såsom: Vem ska köpa dina produkter och hur vill du att dina produkter och varumärke ska uppfattas på marknaden?

Framgångsrika företag inom detaljhandel jobbar med sortimentsstrategier. Du bör redan i planeringsstadiet fundera över hur du vill “branda” din produkter:

 • Egna märkesvaror (EMV eller Private Label) innebär att du säljer produkter som tillverkas av annan producent under eget varumärke. Exempel på EMV är Garant och Eldorado som är Axfoods egna varumärken).
 • Känt varumärke (KVM). Du säljer helt enkelt ett annat företags eller leverantörs produkt utan att märka om produkten i fråga. (Exempel på KVM är Barilla som ligger intill Willys egna pastamärke i mataffären).

Läs även: Vår mall för en bra produktbeskrivning

Steg 2: Marknadsanalys och val av nisch

Innan du kastar dig in i ditt e-handelsprojekt och går “all in” bör du verifiera din affärsidé och produkt. Inte sällan visar sig en affärsidé eller produkt förefaller vara för bra för att vara sann.

Genom att vara väl förberedd och skaffa kunskap om marknaden och konkurrensbilden har du större möjligheter till att lyckas.

En stor del av förberedelserna handlar om att förstå vad dina konkurrenter på din marknad gör för att lyckas men kanske ännu viktigare: Vad kan du göra bättre?

Genomför en konkurrentanalys

Du behöver inte byråkratisera processen att genomföra en konkurrentanalys. Personligen anser jag att flera av de mer vedertagna modellerna såsom exempelvis SWOT-analyser är något överskattade. Du bör istället söka och i text definiera följande information på din marknad:

 1. Vilka är dina konkurrenter (primära/sekundära)?
 2. Undersök vilka kanaler dina konkurrenter säljer via. Webbutik, webbplats och marknadsplatser. Undersök även hur pass bra kundupplevelsen är? (Bilder, produktbeskrivningar, känsla, etc.)
 3. Hur positionerar sig dina konkurrenter? (Undersök hur de ligger till i exempelvis pris, kvalitet och nisch). Ett tips kan vara att prenumerera på konkurrenters nyhetsbrev, testa deras support, gå med i eventuell Facebookgrupp och kolla in övriga kanaler de använder inom sociala medier.
 4. Undersök konkurrenters fraktvillkor, garantier och grad av trovärdighet.

“Oavsett hur pass säker du är på din affärsidé och magkänsla bör du investera tid i att undersöka marknadens intresse för din produkt innan du beställer hem 1000 artiklar”

Det är inte helt ovanligt att man i den här fasen upptäcker problem som man tidigare inte hade funderat över och att man därav måste revidera sin produkt eller affärsmodell. Problem ger vanligen upphov till möjligheter och ju förr du upptäcker dessa möjligheter desto större förutsättningar har du att lyckas med din e-handel.

Definiera din marknad och kunder

Det kan i vissa fall förefalla så självklart att många entreprenörer missar att faktiskt definiera sin marknad och kunder.

Jag rekommenderar dock att du tar dig tid att formulera i text till vem och var (marknad och kanal) du vill sälja dina produkter och tjänster.

E-handeln gör att många gränser suddas ut och det är inte helt ovanligt att det visar sig att exempelvis vissa nordiska grannländer utgör en del av din marknad; trots att du från början kanske enbart hade tänkt att sälja på den svenska marknaden.

Affärsplan

Vissa entreprenörer känner sig hämmade av att formulera sin plan och strategier i text men faktum är att en affärsplan är en essentiell komponent för att starta en e-handel.

“En affärsplan behöver inte vara särskilt komplicerad; tvärtom ska du endast definiera de mest relevanta delarna av affärsidén i affärsplanen.”

En affärsplan bör ses som ett levande dokument som du varteftersom och under din resas gång går in och ändrar i. Dokumente bör fungera som ett stöd som du använder i kontakt med intressenter såsom: Banker och riskkapitalister, myndigheter och bidragsgivare, leverantörer, partners etc.

Affärsplanen bör innehålla följande:

 • Affärsidé (Bör även förtydliga hur du ska lyckas?)
 • Produkt/tjänst
 • Marknad och kunder
 • Budget och kotsnadskalyl
 • Mål och hur du ska marknadsföra dig

Steg 3: Val av säljkanaler och e-handelsplattform

Många företag och entreprenörer börjar i ett första steg med att välja e-handelsplattform. Även om det inte finns något rätt eller fel så rekommenderar jag att man väntar något med att välja plattform tills det att man har förberett sig något.

Olika e-handelsplattformar är nämligen bra för olika typer av företag. Av den anledningen bör du ha satt ihop en enklare affärsplan och studerat din marknad och konkurrenter väl innan du tar steget att välja plattform.

“Fel val av plattform kan få stora konsekvenser för ditt företag längre fram. En generell tumregel är att välja en plattform som ger dig hög grad av skalbarhet och flexibilitet.”

Av den anledningen rekommenderar jag även nystartade företag att välja en internationellt väletablerad e-handelsplattform.

Du kommer med all säkerhet få mer funktionalitet och möjlighet att expandera med en internationellt erkänd plattform än om du går med en liten svenskutvecklad tjänst.

Några av de bästa tjänsterna på marknaden är Shopify, Wix och WooCommerce för Sverige. Men det kan i vissa fall finnas bättre e-handelsplattformar beroende på hur din affärsmodell ser ut? Ska du exempelvis sälja digitala produkter eller fokusera på försäljning via en specifik marknadsplats, då kan det i vissa fall även finnas andra plattformar som är riktigt bra för ditt ändamål.

Läs även: 8 enkla steg för att starta en egen webshop

Säljkanaler

I samband med att du väljer e-handelsplattform bör du ha klart för dig inom vilka kanaler du vill sälja din produkter eller tjänster.

En vanlig strategi kan vara att sälja dels via egen webshop men även via andra säljkanaler inom exempelvis sociala medier, eller marknadsplatser såsom Amazon FBA för Sverige eller fysiska butiker. De senaste åren har även dropshipping i Sverige blivit en populär kanal. Denna typ av försäljningsmodell sätts vanligen upp via egen webshop även om det förekommer även andra försäljningskanaler.

säljkanaler

Olika plattformar är uppsatta och integrerade mot olika typer av system. Genom att veta vilka kanaler du har för avsikt att sälja via innan du väljer plattform gör att du har större möjlighet att välja den plattform som passar dig bäst.

Som nämnt ger dig de internationellt stora plattformarna generellt större bredd av möjligheter. Exempelvis kan du via WooCommerce och Shopify koppla på ett POS och genomföra försäljning via fysiska butiker.

Läs även: 3 tips för att sälja konst på nätet!

Bygga din webshop

Givetvis ska du inte underskatta jobbet med att bygga din webshop. Flera av de e-handelssystem (B2C) som finns tillgängliga på marknaden idag är så pass användarvänliga att även nybörjare på egen hand kan designa sin webbutik via systemen.

Du bör dock inte underskatta jobbet och den tid det tar för att få till en väl uppsatt webbutik. I vissa fall kan det vara lönt att beställa en webbutik av exempelvis i en webbutvecklare eller professionell webbyrå.

Läs även: Hur gör man en enkel och billig webshop på bästa vis?

Tema, betallösningar, frakt och logistik

Som en viktig del av processen att bygga sin webshop kommer du att behöva ta ställning till hur du vill sätta upp och konfigurera din webbutik.

Om du följer den process som jag förespråkar och i ett tidigt stadie definierar din målgrupp, marknad, marknadsposition och konkurrensbild; då har du vid det här laget goda förutsättningar för att göra kloka val när det kommer till exempelvis design och hur du vill att dina besökare och kunder ska uppfatta ditt varumärke.

De allra flesta plattformar på marknaden ger dig möjlighet att välja olika typer av designmallar eller s.k. teman. Här gäller det naturligtvis att välja ett tema som passar din nisch och affärsmodell bra.

Andra väsentliga konfigurationer som förvisso är enklare att ändra i efterhand men som du redan i uppstarten tjänar på att ha funderat över är exempelvis vilka betallösningar du vill ta betalt via och hur du kan erbjuda dina kunder bra villkor genom att hålla ner kostnader för frakt och logistik via ett fraktavtal. Idag förekommer det även smarta lösningar som gör det möjligt att integrera och hantera fraktavtal med olika fraktbolag, centralt i din webshop. Via Shipmondo kan du boka frakt hos olika fraktbolag och dessutom synkronisera ordrar som läggs av dina kunder i din webshop automatiskt så att dessa kan hanteras i Shipmondos portal.

Läs även: Kostnad för att starta webbutik – så räknar du!

Steg 4: Företagsnamn och DNA

Ditt företags DNA, varumärke och namn hör till ett område som du naturligtvis redan delvis har funderat över då du satte igång med att formulera din affärsidé. Faktum är dock att namnet på ditt företag kan förefalla mycket bättre vid en första anblick än vad det faktiskt är.

Att välja fel namn kan få stora konsekvenser på ditt företags möjligheter till att lyckas på dina marknad.

När du väljer företagsnamn ska du välja ett namn som fungerar bra i en digital och internationell miljö. Ditt företagsnamn ska helst vara det samma som ditt URL för din webbutik eller webbplats. Här är några viktiga tips att tänka på:

 • Kontrollera att ditt namn du vill använda inte redan är dett registrerat domän som ägs av annan person/företag. På Internetstiftelsens webbplats kan du kontroller om ditt domän är tillgängligt.
  • Du bör kontrollera att ditt domän finns tillgängligt på de marknader där du förväntas vara verksam (vanligen .se för Sverige). Men du bör också kolla om ditt domän är tillgängligt för .com.
  • Om ditt domän är tillgängligt för .se men taget som exempelvis .com eller vise versa så ska du kolla vad det är för webbplats som redan använder domänet.Anledningen till det är för att det i vissa fall kan vara registrerat men inte används. Värre är det om ditt domän för exempelvis .com är taget och används. Du kommer då ha mindre möjligheter att köpa domänet längre fram av den som redan använder domänet. Dessutom kan det leda till förvirring hos din målgrupp och kunder när du vill expandera din verksamhet längre fram.
 • Undvik namn som innehåller å, ä, ö. Det ser konstigt ut i din URL både i svenska och internationella sammanhang eftersom dessa blir a, a, o i en URL. Välj i så fall hellre en förkortning (“Svenska Båtfrämjandet” kan du göra om till “SBF” eller liknande.)
 • Säkerställ att ditt namn inte kan förknippas med annat varumärke på din marknad.
 • Ditt namn bör vara internationellt gångbart
 • Ditt namn bör vara enkelt att komma ihåg. Undvik långa och svåra namn eller överväg att använda en förkortning.
 • Förutom att ditt domän ska vara tillgängligt bör du även kolla att inte företagsnamnet finns registrerat. (Ovanligt att domänet inte är taget i så fall men det kan förekomma).

Ett tips är att bolla namnet med andra personer för att få deras synpunkter innan du bestämmer dig. Tänk även på hur ditt företagsnamn kan uppfattas hos din målgrupp och fundera på känslor du vill väcka hos din målgrupp.

Skapa eller beställ företagslogga

Det finns flera tjänster på internet som du kan använda dig av för att skapa en företagslogga. Är du kreativ så kan du konstruera en egen logga men på sikt rekommenderar jag att du anlitar en designer för att få hjälp att skapa en professionell företagslogga.

Om du väljer att på egen hand skapa din logga, bör du dock välja färger och design med omsorg. Om du i ett senare läge väljer att byta din logga mot en proffsdesignad logga så vill du med stor sannolikhet att bytet ska ske så diskret som möjligt.

Läs även: Bra program för företag som vill göra en egen logga gratis

Steg 5: Starta eget företag

Att starta ett eget företag är givetvis en förutsättning för att du ska kunna sälja produkter på nätet och förverkliga din e-handel. Vad för företag ska man starta beror helt på din affärsmodell. Den enklaste företagsformen är enskild firma som är ett enkelt sätt för att komma igång med ditt företag.

För startups med fler intressenter och ägare är vanligen Aktiebolag alternativt Handelsbolag de vanligaste typerna av bolag. I mer sällsynta fall kan det vara aktuellt med att bilda en ekonomisk förening.

Vanligaste företagsformerna:

 • Aktiebolag
 • Enskild näringsverksamhet
 • Handelsbolag

Ansöka om F-skatt (gäller för Enskild näringsverksamhet)

För att kunna sälja produkter och tjänster ska du betala skatt och i vissa fall ytterligare avgifter såsom sociala avgifter (“egenavgifter”). I vissa fall vill du bedriva e-handelsverksamhet vid sidan av en fast anställning då ska du ansöka om FA-skatt.

F- och FA-skatt ansöker du om via Verksamt.se.

Momsregistrering

I samband med att du ansöker om F-skatt anmäler du även ditt företag eller verksamhet som momspliktig på verksamt.se. Skulle du av någon anledning sälja för mindre än 30 000 kr det första beskattningsåret så blir du momsbefriad och behöver då inte betala moms.

Registrera ditt företagsnamn hos Bolagsverket

Ska du starta en enskild firma då behöver du inte registrera ditt företag hos Bolagsverket. För enskilda firma behöver du endast registrera företaget hos bolagsverket för att skydda ditt företagsnamn.

Annat är det för Handels- och aktiebolag som alltså måste registrera sig hos bolagsverket. Du kan då inte ansöka om F-skatt innan du registrerat dig hos bolagsverket.

Kostnaden för att registrera företag beror på vilken bolagsform du väljer att använda.

Ansök om bidrag för att starta eget

Oavsett om du är entreprenör och vill starta egen e-handel eller om du tillsammans med andra vill testa en affärsidé kan du undersöka möjligheterna till att ansöka om bidrag. Är du exempelvis inskriven hos Arbetsförmedlingen finns möjligheten att ansöka om ekonomiskt stöd för att komma igång med din e-handel.

För startups med upp till 250 anställda finns det även möjlighet att ansöka om mikrolån via Almi. Denna typ av lån ligger förvisso något högre i ränta än i jämförelse med övriga storbankers räntesatser. Då andra sidan är det svårt att få lån från övriga banker innan man startat sin e-handel och utan säkerhet.

Det finns även möjlighet att söka olika typer av bidrag via EU:s webbportal. EU-bidrag är något knepigare att söka för enskilda entreprenörer. Generellt sett prioriteras projekt där olika intressenter går samman för att samarbeta. Projekten bör även ha någon form av koppling till exempelvis jämställdhetsarbete eller projekt med inkluderande motiv.

Steg 6: Marknadsföring

Det absolut viktigaste av allt för att du ska lyckas med din e-handel är att du avsätter tid och pengar till marknadsföring. Du kan ha världens bästa produkt men ingen kommer att köpa din produkt om du inte lyckas med att synas på din marknad.

Du bör i ett tidigt skede definiera en strategi inte bara för hur du tänker sälja dina produkter eller tjänster men ännu viktigare: hur du vill marknadsföra dig?

“Marknadsföring är A och O inom e-handel och även för etablerade företag inom e-handeln gäller det att ständigt förbättra sin marknadsföringsstrategi för att ligga i framkant.”

Är du egenföretagare med en begränsad och liten budget? Då rekommenderar jag att du utbildar dig i att bli riktigt bra i max en marknadsföringskanal. För att bli framgångsrik (läs betala lite och samtidigt förmå många personer i din målgrupp att köpa din produkt eller tjänst), krävs att du blir riktigt duktig på den marknadsföringskanal som du vill använda.

Marknadsföringskanaler

Det finns två typer av digital marknadsföring: Betald och gratis marknadsföring. Inte sällan kan du använda en marknadsföringskanal gratis men även välja att betala för att få snabbare resultat.

Många entreprenörer underskattar kostnaden eller den tid som krävs för att lyckas med digital marknadsföring innan de startar sin e-handel. Det finns en anledning till att mer än 90% av Googles intäkter kommer från betald marknadsföring och annonser (Google ads och Google shopping etc.)

Många företag väljer helt enkelt att betala för marknadsföring eftersom gratis marknadsföring kan vara både ineffektivt, mödosamt och tidskrävande.

marknadsföringskanaler

Även om du tror att du ska klara av att marknadsföra ditt företag via gratiskanaler bör du inte underskatta den tid du måste investera för att lyckas!

Digitala kanaler för gratis marknadsföring:

 • E-postmarknadsföring
 • SEO (Sökoptimering)
 • Content marketing
 • Pinterest
 • Videomarknadsföring (You Tube)
 • Twitter
 • Facebook (företagssidor och inlägg)
 • Instagram

Digitala kanaler för betald marknadsföring:

 • SEM (betald sökoptimering)
 • Annonser på sociala medier
 • Programmatic display (Betald annonsering på internet)
 • Remarketing och retargeting (Marknadsföring mot besökare som varit på en viss webbsida, exempelvis en sida i din webbutik)
 • Videoannonsering (exempelvis via Google ads eller YouTube)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Jacob Bartoletti

Jacob Bartoletti

Jacob är specialiserad inom e-handel, digital marknadsföring och detaljhandel. Han skriver regelbundet artiklar relaterade till e-handel och marknadsföring. Hans artiklar publiceras och uppmärksammas på Nordboost.se såväl som flera av Sveriges främsta nyhetssidor och webbplatser inom områdena.