Vad har en marknadsförare i lön?

Marknadsförare kan syfta till digitala marknadsförare eftersom att mer eller mindre all marknadsföring numera på ett eller annat vis är digitaliserad. När man pratar om marknadsförare i dess rätta bemärkelse, är det vanligen en mer generell och ospecificerad typ av marknadsföring som menas och lönespannet blir av den anledningen väldigt brett.

En marknadsförare eller marknadsansvarig besitter typiskt generell kunskap snarare än specialistkunskaper inom ett mer specifikt område. I arbetsuppgiften ingår vanligen strategiskt arbete och att koordinera interna eller externa marknadsföringsresurser. Enligt statistik från SCB ligger snittlönen för marknadsförare på 46 100 kr per månad.

Givetvis skiljer sig lönesättningen beroende på nisch, ålder, utbildnings- och erfarenhetsnivå etc. Har man som marknadsansvarig exempelvis chefsposition med personalansvar, då ligger lönenivån enligt SCB på 56 700 – 71 200 kr per månad.

Vad gör en marknadsförare?

En Marknadsförare kan jobba strategiskt men i mindre företag även mer operativt. Ansvarsområdet för de som jobbar på en mer strategisk nivå innefattar vanligen att skapa och underhålla en marknadsplan som definierar exempelvis de strategiska mål och marknadsföringskanaler som ska använda för att uppnå målen.

De strategiska målen kan brytas ned i mer konkreta åtgärder i en handlingsplan. Den kan i sin tur exempelvis innefatta planerandet av kampanjer, events eller annan typ av mer märkesbyggande åtgärder.

Inom e-handeln (B2C) jobbar marknadsförare vanligen med en kommersiell kalender som är ett verktyg för att planera och koordinera kampanjer. Inte sällan tar man hjälp av marknadsföringsbyråer som innehar specialistkompetens för att genomföra olika typer av kampanjer.

Som fast anställd marknadsförare på ett företag är man vanligen delaktig i ett team eller en marknadsavdelning. Inte sällan ansvarar man då som marknadsförare en eller ett fåtal delar i marknadsföringsstrategin.

I större företag är marknadsföringsstrategin typiskt av mer komplex karaktär och kräver då flera anställda marknadsförare som ansvarar för olika områden.

Att jobba som marknadsförare kräver att man ständigt ligger i framkant vad det gäller förståelse för hur både marknaden och omvärlden utvecklas. Yrket kräver inte enbart att man har förståelse för affären men även hur man kan få företaget att synas i strategiska kanaler och på nya marknader.

För att jobba som Marknadsförare krävs att man har en mångårig utbildning. Det skiljer sig alltså från nämnvärt från specialister inom olika typer av marknadsföringskanaler. Exempelvis kan en digital marknadsförare som enbart jobbar med SEM, SEO, Influencer-marketing etc. vara mer eller mindre självlärda.

Medan yrket som marknadsförare med mer generell kunskapsbas vanligen kräver en mer formell utbildning. Marknadsförare har förutom kunskap i marknadsföring även kunskaper i grundläggande företagsekonomi och i vissa fall även nationalekonomi.

Marketing manager jobbar internationellt och har mer i lön

Marknadsförare och marknadsansvariga som jobbar internationellt som Marketing Manager har vanligen en högre lön än exempelvis en marknadsansvarig.

Medianlönen för en marketing manager ligger på ca. 120 000 $ per år enligt statistik från 2021(salary.com). Det är knappt 1 miljon SEK per år eller en månatlig lön motsvarande ca. 82 000 kr!

Vad gör egentligen en marketing manager?

Det är lätt att bli förvirrad när det figurerar så många synonymer och snarlika titlar.

Marketing manager är synonymt med marknadsansvarig men bör ses som mer prestigefyllt eftersom att den engelska benämningen antyder att jobbet är internationellt.

I vissa fall pratar man om digital marketing manager som en “spindel i nätet” som koordinerar och knyter samman olika marknadsföringsaktiviteter. Men en Marketing manager kan i vissa fall jobba mer operativt och vara mer “hands-on” och då mer involverad i skapandet av exempelvis kampanjer eller i vissa fall även content.

Oavsett ansvarsområde gäller det att som marketing manager att ständigt vidareutbilda sig och skaffa nya kunskaper.

Nordboosts har kurser i marknadsföring som riktar sig till professionella som vill utveckla sin kompetens inom specifika områden inom digital marknadsföring. Kolla in våra kurser för att få en rivstart i karriären alternativt för att fördjupa dig inom ett marknadsföringsområde där du redan har grundläggande kompetens!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Jacob Bartoletti

Jacob Bartoletti

Jacob är specialiserad inom e-handel, digital marknadsföring och detaljhandel. Han skriver regelbundet artiklar relaterade till e-handel och marknadsföring. Hans artiklar publiceras och uppmärksammas på Nordboost.se såväl som flera av Sveriges främsta nyhetssidor och webbplatser inom områdena.