Allmänna villkor & Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Nordboost AB med organisationsnummer 559313-8141 (adress: Floragatan 20, 114 31 STOCKHOLM), här benämnt som Nordboost, vi eller oss, månar om din personliga integritet och det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter när du besöker, skickar e-post, eller använder tjänster på vår webbplats och plattformar i sociala medier (Digitala kanaler). Självklart ska även du som kund, kursdeltagare eller konsult känna att vi verkligen gör allt för att skydda dina personuppgifter.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och intrångsdetektering. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via våra digitala kanaler använder vi krypteringsteknik när vi överför personuppgifter över Internet till våra servrar.

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Nordboost används endast för avsedda ändamål. All hantering av personuppgifter inom Nordboost sker i överensstämmelse med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integritetspolicy gäller för samtliga av Nordboosts kanaler. 

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via Nordboosts digitala kanaler, behandlar vi även personuppgifter, både om dig som vi har en affärsrelation till såsom kursdeltagare, kund eller konsult. Vi hanterar också personuppgifter om våra anställda och kandidater.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vilka personuppgifter behandlas och när raderas de?

När du använder våra digitala kanaler, tjänster eller kommunicerar med oss. Kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Nordboosts tjänster och produkter och transaktionshistorik. För vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan Nordboost komma att samla in tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till Nordboosts digitala kanaler, däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs här sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler, eller använder dess tjänster, att du kommunicerar med Nordboost och andra via Nordboosts plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned dokument från Nordboosts webbsidor eller anmäler dig till evenemang som Nordboost anordnar samt i de fall du skickar e-post till oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter m.fl.) kan Nordboost komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen och all medverkan där sker i enlighet med respektive webbplats integritetspolicy.

Som kund, konsult eller kursdeltagare kan vi komma att behandla följande personuppgifter om dig; namn, personnummer, adress, e-postadress, resultat från tester.

Nordboost sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna, våra tjänster, rekrytering och anställningar och som kommer att behandlas av Nordboost för följande ändamål:

 • För att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster och produkter du beställt och administrera vårt avtal med dig.
 • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-post eller formulär och i våra konton i sociala medier.
 • För att administrera marknadsföringsaktiviteter som rabattkoder med mera.
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post och e-post, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-post.
 • För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
 • För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
 • Möjliggöra framtida affärsrelationer
 • Kunna hantera ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden.
 • Juridiska skäl såsom lagkrav.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Nordboost behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler. Om Nordboost skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt t.ex. får klicka i en ruta eller skriva under ett samtycke.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Nordboost kan komma att anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Nordboosts räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Nordboosts samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Nordboosts räkning undertecknar alltid avtal med Nordboost för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Nordboost kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. Skatteverket eller annan myndighet.

Nordboost lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan än i den utsträckning som beskrivs här.

Annonser

Vi använder din personliga information för att förse dig med riktade annonser eller marknadskommunikation som vi tror kan vara av intresse för dig. För mer information om hur riktad annonsering fungerar kan du besöka Network Advertising Initiatives (”NAI”) utbildningssida på http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Du kan välja bort riktad annonsering genom att använda länkarna nedan:

 • Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
 • Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous
 • Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
 • Eller kontakta oss på [email protected] så hjälper vi dig

Dessutom kan du välja bort vissa av dessa tjänster genom att besöka Digital Advertising Alliances opt-out-portal på: http://optout.aboutads.info/.

Cookies

Nordboost har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in.

Kakor (s.k. “Cookies”) är en textfil som sparas på besökarens enhet och skapas av webbplatsen. Det finns två typer av kakor där den ena är en kortvarig kaka som endast återfinns under sessionen och används normalt sätt vid inloggningar eller för att komma ihåg (spara) annan information tills användaren stänger webbläsaren eller kakans livslängd passerat. Den andra kakan är avsedd att spara information mellan session under en längre tid och kan även förekomma i permanent form (ingen utgångsdatum). Dessa kan användas för att komma ihåg webbplatsinställningar, inloggningar mellan sessioner och liknande information.

Eftersom kakorna sparas på din enhet (dator, mobiltelefon, surfplatta) så kan du också ta bort dem genom inställningarna i webbläsaren.

Vi använder kakor för att spåra trafik, klick och besöksmönster på webbplatsen. Vi och tredjeparter kan använda den här informationen för att övervaka användarnas aktivitet på vår webbplats och för att anpassa annonserna så att de blir mer relevanta för dig och dina intressen. Vi använder det också för att komma ihåg webbplatsinställningar och annan icke personlig information.

Länkar till andra webbplatser

Om du använder en länk från Nordboost.se till en tredje parts webbplats, ska du tänka på att även dessa webbplatser kan använda cookies som inte omfattas av denna policy. Vi uppmanar dig att läsa igenom sådana webbplatsers cookiepolicyer.

Nordboost samarbetar med partners och marknadsför tjänster som säljs via tredje parts webbplatser. Nordboost är exempelvis både en officiellt godkänd utbildningspartner till Shopify (Approved Education Partner) så väl som en officiell partner till Shopify (Shopify Partner). Det innebär att Nordboost i vissa fall använder spårbara, partnerlänkar på Nordboost.se. Norboost samarbetar även med andra partners, utöver Shopify. I vissa fall kan Nordboost erhålla provision för köp som genomförs på tredje parts webbplats eller partners webbplats då kunden som genomför köpet refererats via Nordboost.se (exempelvis via spårbar partnerlänk på Nordboost.se).

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som Nordboost behandlar om dig inom ramen för våra kanaler. Nordboosts digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Ta bort information

Du kan alltid ta bort din information om du önskar att den inte ska sparas.
För kakor gör det det själv i inställningarna för din webbläsare och för uppgifter du skickat till oss kan du be oss göra det.
Information som kan tas bort är endast information som på ett sätt förknippas med dig. Information vi eller tredjepart sparat anonymt går inte att koppla till dig och kan därför heller inte tas bort.
För att ta bort information du skickat till oss, vänligen kontakta oss. Du har också rätt att be om information vi sparat om dig.

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller från och med den 25 maj 2018, har du bland annat följande rättigheter:

 • få tillgång till dina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få dina personuppgifter raderade
 • invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
 • invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
 • flytta personuppgifterna (dataportabilitet)
 • Läs mer om Dataskyddsförordningen hos Datainspektionen 

Kontaktinformation – Personuppgiftsansvarig

Nordboost är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandling av dina personuppgifter enligt ovan och är föremål för svensk dataskyddslagstiftning. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du har frågor angående integritets- och dataskydd skickar du e-post till: [email protected]

Allmänna villkor

Nordboost säljer digitala utbildningar via den egna webbplatsen nordboost.se. Genom att genomföra ett köp godkänner du Nordboosts Allmänna villkor & Integritetspolicy. Du får tillgång till utbildningen direkt efter köptillfället och så länge som kursen (produkten) finns tillgänglig på denna webbplats, om inte annan tidsbegränsning angetts i samband med köp av kursen. Du får även (kostnadsfritt) tillgång till eventuella uppdateringar och tillägg i kursen (produkten) i fråga som kan ske efter köptillfället.

Betalning för kurser och övriga tjänster/produkter sker i förskott via Stripe. För faktura tillkommer eventuell hanteringsavgift. Vid behov kan specificerat kvitto på din betalning skickas manuellt.  Du ska då ange ditt namn, företagsnamn, adress och organisationsnummer via det elektroniska korrespondensformulär som finns på webbplatsen

Nordboost reserverar sig för eventuella fel i utbildningssinformationen.

Undervisningen bedrivs via en digital kursplattform. Här finner du din läroplan och utbildningens alla moment. Ett stort eget ansvar krävs från dig som deltagare för att få ut mesta möjliga från utbildningen då du själv väljer din studietakt.

Efter avslutad utbildning utfärdas certifikat till de deltagare som genomfört kursens moment.

Nordboost erbjuder dig möjligheten att ge feedback på din studieupplevelse. Detta är vanligen alla kursers sista moment.

Nöjdhetsgaranti (“returpolicy”): Skulle du mot förmodan inte vara nöjd med en utbildning som du betalat för, har du rätt att inom 14 dagar från köpdatumet häva ditt köp.

Ansvarsfriskrivning

Nordboost gör inga utfästelser om någon annan webbplats som du kan få åtkomst till via denna. När du besöker en webbplats som inte tillhör Nordboost, även om den har en Nordboost-logotyp, förstår du att den är fristående från Nordboost och att Nordboost kanske inte har någon kontroll över innehållet på denna webbplats. Dessutom betyder en länk till en webbplats som inte tillhör Nordboost inte att Nordboost förespråkar eller accepterar något ansvar för innehållet eller användningen av en sådan webbplats.

Nordboost garanterar inte att material eller tjänster på eller via webbplatsen är korrekta eller fullständiga. Material och tjänster på eller via webbplatsen (norboost.se) kan vara inaktuella eller i vissa fall felaktig. Nordboost tar inte något ansvar för uppdatering av sådana material eller information.

Detta gäller synnerligen juridiska och rättsliga krav där användare/kunder och kurdeltagare som på egen hand bedriver näringsidkande, är skyldig (och ansvarig) att söka juridisk konsultation för att säkerställa att lagar och krav uppfylls. Nordboost tar ej ansvar för eventuella fel i information i utbildningsmaterial som ej överensstämmer med aktuell svensk, eller internationell lagstiftning.

Informationen och produkterna på denna webbplats tillhandahålls “som de är” och “som för tillfället tillgängligt.” Nordboost ger inga garantier för resultat eller garantier av något slag, uttryckta eller underförstådda, för videor och nedladdningsbara produkter eller andra tjänster som finns tillgängliga på nordboost.se. Nordboost ansvarar inte för exaktheten och tillförlitligheten hos någon åsikt, råd eller uttalande som görs på webbplatsen eller tillhörande forum av någon annan än en auktoriserad representant agerandes under officiella kapacitet.

Nordboost ansvarar inte för vad som händer (resultatet av råd eller påsteånden) eller vilken information som förmedlas mellan utbildare och kurdeltagare.

Nordboost har för avsikt att, inom rimlig tid, svara på eventuella frågor från Nordboosts kunder. Nordboost kan inte garantera när/om du får svar på dina frågor. Det ingår inte i Norboosts uppdrag att ge kostnadsfri konsultation om hur olika system, produkter eller tjänster som behandlas i Nordboosts kurser används.

Nordboost tar inget ansvar för om webbplatsen (nordboost.se) är helt eller delvis nere oavsett orsak eller längd. Vi tar heller inget ansvar för obehörigt intrång eller för stöld, korrupt data eller förstörd data oavsett hur det skett.

Vi tar inget ansvar för eventuella externa hemsidor som länkar till vår webbplats (nordboost.se).

Ansvarsbegränsning

Du är helt överens om att användningen av webbplatserna Nordboost är helt på egen risk. Nordboost eller någon annan officiellt representant för dessa enheter är inte på något sätt ansvariga gentemot dig eller någon annan för skada eller förlust kopplad till: användningen av eller oförmågan att använda innehållet tillgängligt på någon av dessa webbplatser och dess plattformar.

Nordboost, dess anställda, ägare eller partners som nämns på webbplatsen kan inte i något fall hållas ansvariga vid anspråk på avtalsansvar, straffansvar eller andra anspråk för alla indirekta eller direkta skador, incidenter och relaterade omständigheter av alla typer, framför allt av finansiell eller kommersiell och rättslig karaktär, till följd av användningen av webbplatsen eller information som erhållits från webbplatsen. Föregående begränsningar av garantier gäller inte i den utsträckning de är förbjudna enligt lag. I händelse av problem med den här webbplatsen eller något innehåll, samtycker du till att din enda åtgärd är att upphöra att använda webbplatsen.

Webbplatsen kan innehålla enkla eller komplexa länkar till andra relaterade webbplatser från Nordboost eller tredje part. Nordboost har kanske inte kontroll över dessa webbplatser och kan därför inte hållas ansvarigt för tillgängligheten för dessa webbplatser, deras innehåll, reklammaterial, produkter och/eller tjänster som är tillgängliga på eller via dessa webbplatser. Nordboost är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som kan uppstå när användaren besöker partnerwebbplats i fråga eller använder denna webbplats och är inte ansvarigt för innehåll och tjänster som inte efterlever bestämmelser och inte heller för information som bryter mot tredje parts rättigheter. Nordboost avsäger sig allt ansvar rörande information, material och programvara på de webbplatser som är länkade via hypertextlänkar till webbplatsen.

Nordboost kan ändra dessa juridiska villkor när som helst och från tid till annan genom att uppdatera detta meddelande på webbplatsen. Besök denna sida ibland och läs de gällande juridiska villkoren eftersom de är bindande för dig. Alla ändringar kommer att verkställas retroaktivt.

Kontakt

Korrespondens med Nordboost via e-post sker till [email protected] alternativt via vårt kontaktformulär.

Copyright

Du har inte rätt att dela med dig av innehåll ur Nordboosts kurser eller ditt medlemskap eller inloggningsinformation till tredje part. Ditt konto kan i händelse av missbruk komma att frysas. 

Ditt samtycke

När du använder vår webbplats (nordboost.se) samtycker du till denna policy (Allmänna villkor & Integritetspolicy) och hur vi hanterar din personliga information.