Så väljer du tjänst för tredjepartslogistik (3PL)

3PL eller så kallad tredjepartslogistik (från engelskans “Third party logistics”) innebär att du i egenskap av återförsäljare förlägger ansvaret för delar eller hela logistikflödet på en tredje part.

Användandet av tredjepartslogistiker har framförallt de senaste åren varit en het trend inte minst bland svenska e-handlare. Numera är 3PL ett enkelt och attraktivt alternativ, även för små e-handelsföretag och inget tyder på att trenden ser ut att avta de kommande åren.

Tvärtom förväntas marknaden för tredjepartslogistik i Europa att växa med 4% de kommande tre åren.

Det finns redan idag massvis av olika alternativ för den som vill utforska möjligheterna till att förlägga ansvaret för exempelvis lagerhållning och distribution på en eller flera logistikpartners.

Men vad ska man tänka på och vad finns det för alternativ på marknaden? I det här inlägget reder vi ut vad 3PL innebär och hur du kan utvärdera huruvida tredjepartslogistik kan vara ett intressant alternativ för ditt företag?

Läs även hur du kan hitta ett prisvärt fraktavtal och vad frakt i Sverige kostar här.

Som nämnt kan tredjepartslogistik passa både startups så väl som riktigt stora företag.

Numera är det inte ovanligt att även helt nystartade företag gör 3PL till själva kärnan i affärsmodellen för att vinna konkurrensfördelar.

3PL kan i många fall vara ett kostnadseffektivt alternativ till att på egen hand ansvara för logistiken. Dessutom kan e-handelsföretag som väljer att sköta logistik via en tredje part facilitera affärsmodeller som kräver mer dynamiska processer.

Så fungerar TPL

Det finns numera en rad uppsättningar för företag som bygger sin affärsmodell kring tredjepartslogistik. Förutom dropshipping, där leverantören vanligen ansvarar för exempelvis paketering, leverans och i många fall även kundtjänst och returer; finns det numera massvis av olika marknadsplatser eller portaler som erbjuder hantering och optimering av logistikflöden.

En av de mest kända marknadsplatserna är Amazon. Där kan säljare välja att på egen hand hantera logistiken för sina produkter och på så vis enbart använda Amazon som en ren säljkanal.

Desto vanligare är dock att Amazon precis som en tredjepartslogistiker, sköter lagerhållning, leveranser och returer åt återförsljare (s.k. FBA – Fulfillment by Amazon). Du säljer då dina produkter på Amazons marknadsplats medan Amazon sköter dina leveranser och eventuell kundkontakt.

För företag inom detaljhandeln som vill ha en mer flexibel och skräddarsydd logistiklösning, är TPL – tredjepartslogistik en lösning som kan hanteras på lite olika vis. För större företag som exempelvis säljer på olika marknader kan logistik bli oerhört komplext.

Då krävs i vissa fall en mer anpassad lösning som kan involvera olika tredjepartstjänster. Här krävs det vanligen under själva upphandlingsprocessen att flera olika konsultföretag och tredjepartslogistiker involveras i själva upphandlingen.

För företag av mindre komplex karaktär är det däremot idag vanligt att vända sig till endast en tredje part som i sin tur säkerställer att produkter levereras på ett effektivt vis till kunder på olika marknader.

Numera finns det en handfull riktigt bra plattformar som är integrerade med logistiktjänster från olika företag. Det här är en typ av lösning som är snabbväxande på den svenska e-handelsmarknaden.

Fördelar för logistikföretag (exempelvis speditörer och lagerföretag) är att de kan nå ut till fler kunder genom att ansluta sig till en plattform för tredjepartslogistik.

För användare som väljer att ansluta sig till en plattform för TPL finns det förmodligen ännu fler fördelar. För det första kan vanligen prissättningen för olika transportalternativ för en viss marknad vanligen jämföras på ett och samma ställe.

Vanligen är den här typen av plattformar integrerade med flera speditörer som konkurrerar om kunder på samma geografiska marknader.

För det andra finns det mycket att tjäna på att använda en teknisk lösning istället för att integrera olika fraktsystem med exempelvis ERP eller e-handelssystem.

Flera av de största e-handelsplattformarna på marknaden är kompatibla med de mest vanligt förekommande logistikplattformarna (B2C).

Det innebär att även enskilda företag och mindre e-handelsföretag har möjlighet att ansluta till en plattform för tredjepartslogistik. (Vanligen genom att endast ladda ned, installera och aktivera en applikation eller plugin.)

Flera populära portallösningar som erbjuder den här typen av integration mot olika logistikbolag ger vanligen även konsultation. Med andra ord kan du som användare i många fall få stöd och konsultation på ett och samma ställe.

Låter den här lösningen bra för din verksamhet?

Då kan du börja kolla in några av de plattformar för din marknad som jobbar med tredjepartslogistik.

Här nedan presenterar jag några populära tjänster.

Plattformar och tjänster för logistik via tredjepart

  1. Prime Penguin
  2. Ecosam
  3. OGOship
  4. Waredock
  5. ShipHero

Prime Penguin

Prime Penguin är en svenskutvecklad tjänst som ger användare tillgång till flera olika alternativ för exempelvis frakt och lagerhantering på ett och samma ställe. Prime Penguines TPL-plattform har stor täckning och är integrerad med fler än 25 olika logistikföretag runt om i världen.

Tjänsten är förhållandevis ny på marknaden och är kompatibel med några av de bästa e-handelsplattformarna som finns på marknaden. Hit hör exempelvis: Shopify, Wix och WooCommerce.

Ecosam

Ecosam är en helhetslösning inom 3PL som har bra täckning på den Europeiska marknaden. För att använda Ecosams TPL-tjänster behöver användare säkerställa att produkter som ska distribueras via Ecosam levereras till anvisad distributionscentral. Resten sköter Ecosam via sitt nätverk av frakt- och logistikföretag.
Ecosams system använder algoritmer för att hitta det fraktbolag i sitt system som kan erbjuda det mest effektiva transportalternativet (i termer av exempelvis kostnad, ledtider, miljö etc.)

Systemet är integrerat med flera av de största e-handelsplattformarna (B2C) på marknaden, därav exempelvis Shopify och WooCommerce. Som användare får du tillgång till flöden över försändelser och ordrar i realtid via Ecomsams app.

OGOship

OGOship är en svenskutvecklad 3PL-tjänst och ett enkelt och bra alternativ för framförallt svenska e-handelsföretag som använder någon av de e-handelsplattformar som OGOship är integrerat med. (Hit hör exempelvis Shopify, WooCommerce, Prestashop, Opencart, Magento m.fl.)

OGOship lagerhåller användares produkter i ett av deras lager (finns idag 4 möjliga lager). När försäljning sker i användares webbutik säkerställer OGOship via sitt nätverk av logistikpartners att produkter som sålts, levereras till kunden i fråga på ett snabbt och kostnadseffektivt vis.

OGOship är starka på framförallt den skandinaviska och europeiska marknaden och erbjuder aggressiva ledtider med leverans inom 1-2 dagar inom Europa.

Waredock

Waredock är en tysk molntjänst för TPL. Waredocks tjänstelösning ger användare tillgång till ett stort nätverk av logistiklösningar i både USA och Europa. För den svenska marknaden erbjuder Waredock lagerhållning i både Stockholm och Göteborg.

Waredocks tjänster består inte enbart i en plattform som sammankopplar e-handlare med logistikföretag i syfte att skapa förutsättningar för effektiva transporter och leveranser. Waredock erbjuder även AI och system för att effektivisera lagerprocesser såsom plock och lagerhållning.

Waredock erbjuder dessutom tjänster för att underlätta försäljning via Amazon FBA. Via Waredocks hubbar förbereds produkter för att möta Amazons krav med exempelvis etiketter (FNSKU) innan produkterna skickas vidare av Waredocks till Amazons lager.

ShipHero

Är en tjänst som erbjuder en bredd av lösningar inom både TPL såväl så väl som lagerhållning inhouse. ShipHero har exempelvis ett molnbaserat WMS som kan användas av återförsäljare som vill ha full kontroll över sitt varulager.

ShipHero erbjuder en av marknadens bästa lösningar för TPL. Som användare får du tillgång till ShipHeros portal där du får kontroll över ditt företags ordrar och returer. Plattformen är fullt integrerad med Shopify, Amazon, WooCommerce och en rad andra säljkanaler. Du kan exempelvis visa lagersaldon i realtid för dina kunder eller ge dina användare olika behörigheter för att hantera olika delar av logistikflödet via portalen.

ShipHero är en dansk tjänst med stark täckning i framförallt norra Europa. Systemet är integrerat med en rad väletablerade fraktbolag och speditörer så som exempelvis: DHL, UPS och FedEx m.fl.

Här kan du läsa mer om hur du kan hitta leverantörer redan innan du startar din webshop.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Jacob Bartoletti

Jacob Bartoletti

Jacob är specialiserad inom e-handel, digital marknadsföring och detaljhandel. Han skriver regelbundet artiklar relaterade till e-handel och marknadsföring. Hans artiklar publiceras och uppmärksammas på Nordboost.se såväl som flera av Sveriges främsta nyhetssidor och webbplatser inom områdena.