Vad är sökord? 5 tips för att använda nyckelord

Ska du marknadsföra dig via SEO (sökmotoroptimering), då har du förmodligen kommit i kontakt med termen Sökord. Här går jag igenom allt du behöver känna till om sökord som är den mest väsentliga komponenten oavsett om du vill sökoptimera en produktbeskrivning, produktbild, bloggsida eller annan URL på din webbplats.

Sökord, ibland även kallat “nyckelord” (från engelska “keyword”). Är de ord som används av personer som söker efter information på internet. Det är exempelvis troligt att du hittade just den här artikeln efter att ha gjort en sökning i Google på just “sökord”.

Ordet “sökord” är alltså ett exempel på ord som folk söker på. Genom att veta att folk i allmänhet använder just “sökord” och inte exempelvis “sök ord” eller “nyckelord” när de söker information, kan jag skapa förutsättningar för att de ska hitta just min webbsida.

Sökord används dock inte enbart i syfte att hamna först i Google. Att känna till vilka sökord som används på internet kan vara minst lika relevant för att synas via andra sökmotorer. Det beror helt enkelt på vilken affärsmodell som du använder dig av.

Sökord och sökordsoptimering är alltså av relevans för företag som exempelvis säljer via Amazons marknadsplats så väl som för marknadsföring via Instagram eller Youtube.

Förutom Google finns det även andra sökmotorer där sökord används för informationssökning. Andra sökmotorer är exempelvis Bing, Yahoo eller Baidu (Kina).

Syftet med sökord är alltså att identifiera vilka ord som statistiskt sett används vid sökningar. På så vis kan dessa sökord applicera i exempelvis relevanta texter på exempelvis dina webbsidor. Resultatet blir då att sökmotorer kan associera dina sidor med de ord som folk söker på och få personer som söker på internet att hitta just din webbplats.

Hur definierar jag mina sökord?

Att definiera dina sökord är det mest fundamentala arbetet för att sökoptimera information på exempelvis en webbplats.

Det enklaste sättet att bilda sig en uppfattning om typiska sökord är att göra sökningar i exempelvis Google eller Youtube, beroende på vilken sökmotor du vill använda som din primära kanal. I många fall används dessutom samma sökord i båda kanaler.

Om ditt företag exempelvis säljer Yogamattor. Då kan du söka på exempelvis “yogamatta” i Google. Du får då upp alternativ på sökord som Google associerad med Yogamatta. Ett sökord kan alltså bestå av fler än ett ord.

Ett tips är att använda sökord som består av minst två ord eller fler. Det beror på att ord som är alldeles för generella är svåra att synas för eftersom att så många andra webbplatser på internet använder ordet i fråga. Exempelvis “Yogamatta” är inget ord som jag har så stor användning av. Det är helt enkelt inte tillräckligt specifikt.

Det finns även andra sätt för att genomföra sökordsanalys. Experter använder exempelvis raffinerade verktyg för SEO för att ta ut detaljerade rapporter eller för att ta reda på vilka sökord en sida använder.

Det är nämligen vanligt att analysera vilka sökord som används av konkurrerande webbsidor på internet för att bilda sig en uppfattning om vilka ord som är relaterade till ett visst sökord. Ju fler sökord av relevans du kan använda på en webbsida, exempelvis ett blogginlägg, desto större förutsättning är det att personer som söker på internet ska hitta just ditt inlägg.

“Teoretiskt enkelt men ändå inte så lätt som man tror”

För den som är helt nybörjare och som vill sökordsoptimera sin webbplats finns det även ett par verktyg och knep som går att använda helt gratis. Du får givetvis aldrig lika detaljerad information som om du använder ett verktyg som kostar pengar för att identifiera sökord.

Men det finns en del system som trots att de är gratis kan vara värda att använda.

 • SEMrush: Ett av de bästa verktygen, SEMrush, går att testa gratis under en begränsad period.
 • Google sökordsplanerare – Googles egna “Keyword Planner” är ett populärt verktyg som går att använda utan att behöva betala för annonser i Google. Du behöver dock skapa ett konto i Google Ads. Jag rekommenderar därför Googles sökordsplanerare främst för den som redan använder Google Adwords eller som planerar att börja med betald annonsering i Google. Har du ännu inte skapat ett konto i Google Ads så kan du överväga SEMrush eller ett av alternativen nedan.
 • WMS Everywhere är ett Chrometillägg som är helt gratis och som ger dig uppskattade sökvolymer för sökord. Du får även förslag på relaterade sökord plus CPC (Cost Per Click). CPC visar uppskattad kostnad för att få din webbsida att hamna högst upp via en betald annons.
 • Ubersuggest – ett gratisverktyg som kan vara värt att testa. Du får uppskattade sökvolymer för sökord per månad.
 • Keywords Everywhere – Var tidigare helt gratis men numera utgår en mindre kostnad för att använda verktyget. Keywords Everywhere är en “Chrome extension”. Det innebär att du kan se månatlig sökstatistik för sökord som du söker på i Google direkt i din browser. Du får även förslag på relaterade söktermer via verktyget.

Tips för att identifiera och använda dina nyckelord

 1. Var specifik: Genom att välja mer specifika sökord, snarare än generella söktermer kan du öka förutsättningarna för att sökmotorer ska visa just din webbsida högt upp då folk söker på den mer specifika termen. Vanligen pratar SEO-specialister om “sökintention” (Search Intentions). Försök att förstå exakt vad personer som söker vill hitta och skapa information som tillmötesgår de sökandes förväntningar.

  Vill du exempelvis sälja badbollar. Då ska du inte använda sökordet “gratis badbollar”. Det beror på att folk kommer att känna sig lurade då de kommer till din webbplats och inser att dina badbollar inte är gratis. Google kommer med stor sannolikhet att förstå det och ge andra webbplatser företräde i sökresultaten som bättre matchar sökandes förväntningar på information.
 2. Var använder jag sökord? Nyckelor kan bakas in i exempelvis webbsidors titel, URL, rubriker och brödtext. Tänk på att inte använda sökord på ett onaturligt sätt. Du vill inte återupprepa en sökterm om och om igen. Sökmotorer är idag tillräckligt smarta för att urskilja om din text, video eller bild är av relevans eller ej för ett sökord, utan att sökordet återupprepas på ett icke-naturligt sätt.
 3. Var relevant: Manipulera inte dina texter med sökord som inte är av relevans för texten. I mitt exampel ovan med badbollen kan du se att det inte lönar sig att försöka locka med sökord som inte uppfyller förväntningarna hos personer som söker. Välj därför ett huvudsakligt nyckelord som är av relevans för din webbsida. Bryt sedan ned i sekundära sökord som är av relevans för det huvudsakliga sökordet och säkerställ att du täcker in även dessa ord på din webbsida.
 4. Var naturlig: Återupprepa inte nyckelord på ett onaturligt sätt. Algorithm analyserar även texters “densitet” av sökord. Att använda ett ord flera gånger än nödvändigt anses vara dålig praxis. Försök istället att använda synonymer för det huvudsakliga nyckelord som din webbsida handlar om.
 5. Använd sökord i interna länkar: Sökmotorer förstår vad en webbsida handlar om genom att exempelvis läsa in titlar och URL:er. Ett annat viktigt område är via länkar. Du kan underlätta för sökmotorer (och för människor) att förstå vad en specifik webbsida på din webbplats handlar om genom att internt länka till webbsidan och låta sökordet ingå i själva länktexten (“ankartext”).
(Exempel på hur jag länkar internt med sökord för andra webbsidor på min webbplats)

Googles sökmotor har blivit mer effektiv

Sökmotorer, så som Google eller Bing har blivit mer effektiva på att förstå vad personer som söker på internet faktiskt är ute efter då de använder ett visst sökord. Det här är en stor förändring från hur algoritmer fungerade för bara något år sedan.

Google kan idag associera sökord med synonymer och i vissa fall presentera information som är av relevans för ett visst sökord men som inte direkt innehåller sökordet exakt så som det används när folk i allmänhet söker på internet.

För något år sedan var man alltså tvungen att använda sökord i exempelvis blogginlägg, produktsidor och andra webbsidor, precis så som “sökorden” faktiskt är. Idag behöver man inte göra det. Det beror på att folk i allmänhet söker på ett sätt som skiljer sig från skriftspråket.

Så här kan ett sökord se ut: “sökoptimering google gratis”. Men det går inte att skriva grammatisk korrekt text utan att ändra sökordet. Därför har Google börjat associera sökord med vissa andra ord.

Om jag exempelvis vill skriva en artikel som blir synbar för folk som söker på “sökoptimering google gratis”. Då bör jag döpa artikeln till exempelvis “Så genomför du sökoptimering i Google helt gratis”.

Jag lägger in ord ytterligare ord i själva sökordet i min titel för att det ska förefalla mer naturligt. Google kommer fortfarande att begripa vad min artikel handlar om, trots att sökorden inte appliceras direkt så som de används när folk söker.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Jacob Bartoletti

Jacob Bartoletti

Jacob är specialiserad inom e-handel, digital marknadsföring och detaljhandel. Han skriver regelbundet artiklar relaterade till e-handel och marknadsföring. Hans artiklar publiceras och uppmärksammas på Nordboost.se såväl som flera av Sveriges främsta nyhetssidor och webbplatser inom områdena.