Hem » Digital marknadsföring » Vad betyder CPC?

Vad betyder CPC?

CPC står för Cost Per Click (Kostnad per klick) och är ett vanligt mätetal i samband med annonsering inom digital marknadsföring. Till skillnad från CPM (Cost Per Mille), där annonsören betalar för antal 1000 visningar (“impressions”), innebär CPC att betalning endast utgår för faktiska klick på en annonsen i fråga.

CPC används av annonsörer för att få en viss webbsida att visas i sökresultaten i Google men förekommer även i annonseringsammanhang via andra sökmotorer.

Om du söker på ett visst ord i Google med kommersiellt värde då kan du se att vissa webbsidor som visas i sökresultatet är markerade som “annons”. Med andra ord betalar dessa webbplatser för att du ska gå till just deras webbplats genom att klicka på annonsen i fråga.

Här nedan gör jag exemeplvis en sökning på “best email marketing service“. Som du ser är alla sökresultat markerade som “annonser”.

Genomsnittlig CPC visar hur mycket det kostar i snitt för varje klick och baserar sig på sökord som annonsen ska ge utslag för i exempelvis Google. Själva annonsen hanteras av annonsören via Google Adwords där även de genomsnittliga priserna visas.

Priserna per klick är alltså inte fasta utan dynamiska och följer en slags auktionsmodell. Prissättningen beror på hur pass hög efterfrågan det är bland annonsörer för att få klick för ett speciellt sökord i Google.

CPC kräver alltså att personer aktivt visar intresse för en annons genom att klicka på den. Därav är prissättningen högre än CPM som egentligen inte säger något om huruvida besökare på en webbsida faktiskt läst annonsen. CPM anses vara effektivt för att skapa medvetenhet hos en viss målgrupp medan CPC (Cost Per Click) är ett sätt att få fler besökare till en webbplats.

CPC behöver dock inte medföra att besökare faktiskt köper något på annonsörens webbplats i fråga, även om det givetvis finns ett samband mellan antal besökare och konverteringar. CPC ska därav inte förväxlas med CPA (Cost Per Acquisition) som är ett annat mätetal som används för att mäta aggregerad kostnad per konverterad kund.

Det finns vissa nackdelar med CPC. I jämförelse med SEO-optimering, som på motsvarande vis går ut på att få en webbsida att hamna högt upp i sökmotorernas sökresultat för ett givet sökord, är CPC för det första inte gratis. Dessutom är inte de organiska sökresultaten märkta som annonser, vilket kan ha en positiv inverkan både vad det gäller antal klick och konverteringar.

(Spenderade pengar total) ➗ (Antal uppmätta klick) = Cost Per Click (CPC)

Ibland används även PPC (Pay Per Click) som på många vis är synonymt med CPC.

En liten men väsentlig skillnad mellan PPC och CPC är att termen PPC används strategiskt för att prata om “Pay Per Click” på ett mer övergripande eller strategiskt plan. CPC används däremot för att definiera och mäta faktiskt utfall för en given kampanj.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Jacob Bartoletti

Jacob Bartoletti

Jacob är specialiserad inom e-handel, digital marknadsföring och detaljhandel. Han skriver regelbundet artiklar relaterade till e-handel och marknadsföring. Hans artiklar publiceras och uppmärksammas på Nordboost.se såväl som flera av Sveriges främsta nyhetssidor och webbplatser inom områdena.