Det säger Svensk Handels handelsbarometern inför Black Friday 2023!

Black Friday är traditionellt en av de mest köpstarka tiderna på året, och under 2022 förutspådde Svensk Handel att nästan varannan person planerade att köpa något under kampanjveckan. Försäljningen förutspåddes då ligga runt åtta miljarder kronor. I år, 2023, så finns det också förhoppningar om bra siffror både under Black Week och inför den stundande julhandeln.

De siffror som Svensk Handel presenterar i sin handelsbarometer i oktober visar på hur viktiga kommande månader faktiskt är för svenska företag. Historiskt har dessa tider varit starka, men Svensk Handel förutspår också att det generella ekonomiska läget kommer att avspeglas när de ska summera det gångna året.

Branschens framtidsförväntningar stiger

Trots det ansträngda ekonomiska läget så stiger branschens framtidsförväntningar något inför stundande högtider. Black Friday, och Black Week som helhet, har i flera år visat sig vara en av de viktigaste tiderna för svenska handlare. Störst förväntningar ser vi enligt handelsbarometern inom den svenska e-handeln.

“E-handeln står för den största ökningen i månadens Handelsbarometer, där en ökning med 2,9 enheter gav ett indikatorvärde på 87,3. Ökningen berodde till stor del på att förväntningarna på framtida försäljning ökade markant, vilket sannolikt påverkas av de stundande handelshögtiderna som tidigare nämnts.”

– Sofia Larsen, VD på Svensk Handel

Detta är förstås viktigt för många av våra läsare som är i färd med att planer sina kampanjer eller som kanske till och med just startat sin första e-handel. Mindre ökningar ser man även inom andra delar av den svenska handeln.

“Butikshandeln noterades för en mindre ökning i månadens mätning. En ökning med 0,5 enheter resulterade i ett indikatorvärde på 76,9. För sällanköpshandelns vidkommande var det möjligheten att anställa som stod för den största ökningen.”

Sofia Larsen, VD på Svensk Handel

Tror inte på rekord

Trots ökningen så tror inte Svensk Handel på några försäljningsrekord under 2023. De hänvisar tillbaka till det både globalt och nationellt ansträngda ekonomiska läget. Med största sannolikhet så kommer detta återspeglas även när man summerar hela det gångna året.
En viktig faktor som spelar in denna prognos är att e-handeln haft några tuffa månader, och att det trots kommande högtider kommer att bli svårt att nå upp till tidigare nivåer. Handelshögtider blir i ekonomiska tider som dessa ännu viktigare, men resultatet av dem kommer vi att kunna utvärdera först när det är avslutat.

Svensk ekonomi kännetecknas nu av en sjunkande BNP, hög inflation och stigande räntor. Detta har i sin tur påverkat köpkraften, åtminstone om man ska tro den rapport som Konjunkturinstitutet släppte i september 2023. Där kan vi bland annat också se hur landets BNP förväntas förändras under de kommande 5 åren, och hur 2023 haft en negativ utveckling per invånare på -1,2%.

Nyckeltal202220232024202520262027
BNP till marknadspris2,8-0,61,02,93,42,2
BNP per invånare2,1-1,20,52,42,91,8
BNP, kalenderkorrigerad2,8-0,41,13,13,22,0
Källa: Konjukturinstitutet

Sammanfattning

  • Black Friday är en traditionellt sett köpstark period och föregående år, 2022, planerade nästan varannan person att handla. Förväntad försäljning låg då på cirka 8 miljarder kronor.
  • Svensk Handels handelsbarometer visar på förhoppningar om goda försäljningssiffror även under Black Week och julhandeln 2023. Den visar också att kommande månader är viktiga för svenska företag, men det stundande ekonomiska läget kommer med största sannolikhet påverka årsresultatet.
  • Branschens framtidsförväntningar ökar under oktober inför högtider trots ekonomiska svårigheter. Svensk e-handel är de som visar störst förväntningar med en ökning i handelsbarometerns indikatorvärde till 87,3.
  • Mindre ökningar i förväntningar även inom andra handelssektorer. Fysisk butikshandel noterar bland annat en ökning på 0,5 till ett indikatorvärde på 76,9.
  • Svensk Handel förutspår ej försäljningsrekord för 2023 och refererar till ett ansträngt ekonomiskt klimat. Handelshögtidernas verkliga effekt kommer kunna bedömas först efter avslut.