Vad är innehållsmarknadsföring? 4 tips för att lyckas!

Innehållsmarknadsföring vanligen kallat content marketing är precis som det låter material som används i marknadsföringssyfte. Inom digital marknadsföring har innehållsmarknadsföring blivit allt viktigare i takt med att algoritmer inom olika digitala kanaler blir allt mer avancerade. Algoritmerna styr enkelt förklarat vad som ska visas på internet, för vem och vid vilken tidpunkt.

Eftersom att algoritmernas uppgift i stora drag går ut på att visa innehåll eller “content” av relevans för användare inom en viss digital kanal har själva innehållet fått en allt större betydelse för lyckad marknadsföring.

Påtvingade budskap och uppenbar reklam fungerar dåligt inom modern marknadsföring (digital marketing).

Kort sagt vi hatar reklam. När du exempelvis befinner dig på Facebook, Instagram, Google eller Youtube så tenderar du att spendera tid på de inlägg som ger dig ett mervärde. Dåliga inlägg och information som vi finner ointresserade uppehåller vi oss med så lite som möjligt.

Algoritmerna lär sig snabbt vilken typ av innehåll (“content”) som är av hög kvalitet och av intresse för olika användare. Genom att skapa bra och intressant innehåll får du på så vis fler visningar inom den digitala kanal som du är verksam.

Innehållsmarknadsföring går alltså inte så mycket ut på att lura algoritmer. Tvärtom handlar det om att bygga långsiktigt förtroende hos både din målgrupp och i de kanaler som du väljer att fokusera på.

Är det allt?

Nej, verkligen inte. Innehållsmarknadsföring tar lång tid att bli duktig på.

Du måste lyckas skapa unikt och innehållsrikt material. Dessutom måste du lära dig att presentera ditt material på rätt vis. Givetvis krävs även kontinuitet.

Innehållsmarknadsföring är en långsiktig marknadsföringsstrategi som tar tid för att återbetala sig.

Men innehållsmarknadsföring är även tveklöst en av de mer effektiva strategier som finns inom digital marknadsföring. Till skillnad från betald marknadsföring (som förvisso vanligen också innehåller content) så kan du räkna med hög avkastning på sikt om du vet vad du ska tänka på för att lyckas.

I den här artikeln går jag igenom några enkla men viktiga tips för att lyckas med innehållsmarknadsföring.

Kolla även in vår distanskurs som ger dig ett otroligt försprång för att lyckas med innehållsmarknadsföring och boosta ditt företag. (Kursen publiceras inom kort).

Så skapar du bra “evergreen content”

För att lyckas med bra content krävs mycket investerad tid i kombination med kunskaper eller förmåga att presentera information på ett sätt som passar din målgrupp. Olika typer av innehåll som förekommer i innehållsmarknadsföring kan vara:

 • Videos
 • Bilder
 • Text (exempelvis blogginlägg eller nyhetsbrev)
 • Storytelling
 • Musik

Framgångsrika marknadsförare som använder content i marknadsföringssyfte skapar vad som brukar kallas för “evergreen content”. Det kan vara innehåll som håller sig fräscht och aktuellt över tid. Med andra ord kan personer i din målgrupp finna nytta i att ta del av ditt innehåll lång tid efter det att du publicerat innehållet.

Givetvis kan innehåll som är “evergreen” vara viktigare i vissa kanaler än andra men som en generell regel är det klokt att satsa på att skapa innehåll som ger personer i din målgrupp ett mervärde över tid.

Med andra ord är innehållsmarknadsföring inte alltid en bra kanal för företag som exempelvis jobbar med kortsiktiga bästsäljare (“flugor”). Här kan det vara bättre att exempelvis satsa på betald marknadsföring såsom Google ads.

Tips för att lyckas med innehållsmarknadsföring

För att lyckas med att ta fram kvalitativt content behöver du en plan. Visst, du kan skapa innehåll som är av mer spontan karaktär. Exempelvis kan viss typ av content vara av mer estetisk karaktär som kan vara svår att planera. Men spontana och oplanerade inlägg räcker sällan för att lyckas.

Inom i princip alla marknadsföringskanaler som erbjuder marknadsföring via innehåll krävs att informanten kontinuerligt publicerar nytt content. Utan planering är det svårt att regelbundet publicera innehåll av hög kvalitet.

Strategisk innehållsmarknadsföring går till stor del ut på att skapa innehåll som:

 1. Det finns ett stort intresse av att ta del av hos personer i din målgrupp
 2. Som är tillräckligt nischat för att inte konkurrera med alltför många andra företag eller influencers inom din marknadsföringskanal och nisch.

Det här är en stor utmaning men kan jämföras med att ta fram en affärsidé. Det gäller att nischa sig från sina konkurrenter men inte så mycket så att det inte finns potential att nå fram och sälja till en tillräckligt stor skara kunder i sin målgrupp.

Så här ser processen ut

 1. Definiera din målgrupp. Vem är det du riktar dig till och via vilka kanaler ska du nå fram till dem via innehållsmarknadsföring? Ett tips är att inte satsa på för många marknadsföringskanaler till att börja med. Börja istället med att bygga upp en skara med följare, läsare eller intressenter i en eller max två kanaler.

  När du definierar din målgrupp bör du ta fram personas. På så vis kand skapa en tydligare bild över din målgrupps behov, attityder och mål. Det blir då enklare att både skapa och kommunicera content med din målgrupp. Du bör fråga dig vad vill personer i min målgrupp ha och hur kan jag skapa content som matchar deras behov?
 2. Planera content. Det kanske låter överambitiöst men faktum är att det inte räcker med bra content. Du behöver publicera innehåll vid rätt tidpunkt och du behöver ta fram content som skiljer sig från vad som redan förekommer inom den marknadsföringskanal där du är verksam. Med andra ord måste du planera och hitta strategiskt content där du kan vinna din målgrupps uppmärksamhet framför andra.

  Om du jobbar med exempelvis SEO eller sökordsoptimering är det vanligt att göra en sökordsanalys och fokusera på att skapa content för sökord som det inte är alltför svårt att ranka högt för baserat på konkurrerande webbplatser (eller Youtubevideos, Amazonprodukter etc) som redan rankar för de sökord som är av intresse för din målgrupp.
 3. Skapa och publicera. Det räcker inte med att jobba strategiskt. Content är konst. Du måste ha känsla för att lyckas med innehållsmarknadsföring. Du måste även ha kunskap om den specifika kanal som du väljer att använda dig av. Här gäller det i vissa falla att hitta en marknadsföringskanal som både passar dig såväl som sin målgrupp. Du bör känna dig trygg i att använda den typ av media som lämpar sig för din marknadsföringskanal.
 4. Skapa en relation med dina följare, läsare och personer i din målgrupp. Bra innehåll kan definieras som att innehållet väcker känslor och får personer att interagera med ditt företag. Genom att föra en dialog eller låta personer tycka till om och vara delaktiga i ditt informationsflöde kommer du att kunna skapa både en relation med personer i din målgrupp och även trovärdighet hos både algoritmer och övriga intressenter.

Outsourca eller skapa innehåll på egen hand

Glöm inte att den brantaste uppförsbacken i innehållsmarknadsföring är i början av processen. Därför är det många som misslyckas med innehållsmarknadsföring. Många ger helt enkelt upp innan uppförsbacken börjar planas ut. Räkna med att det kommer att ta lång tid att bygga upp ett förtroende hos både mottagare av content såväl som hos algoritmer.

Ett tips är att börja med att bjuda in personer i din omgivning, exempelvis vänner, familj och kolleger till att ta del av ditt content. Du måste även ha en realistisk bild över hur pass mycket tid du kommer att behöva investera i content för att lyckas.

Det är vanligt att framförallt medelstora och större företag outsourcar framtagandet av content. Den här typen av strategi kräver vanligen att beställaren vet vad den håller på med. För att skapa innehåll av hög kvalitet krävs att kreatören har kunskap om själva ämnet och om målgruppen.

Dessutom krävs att kreatören har förmåga att fortsätta att långsiktigt och enträget skapa nytt content av hög kvalitet. Det kan vara svårt att uppfylla dessa kriterier för exempelvis en marknadsbyrå. Till saken hör även att en byrå aldrig kan ge lika personlig touch som exempelvis en enskild företagare som sköter sin innehållsmarknadsföring på egen hand. Det finns en anledning till att influencers är duktiga på innehållsmarknadsföring. De kan helt enkelt skapa mer personligt och unikt content än dyra byråer.

Ska du satsa på innehållsmarknadsföring ska du kolla in Nordboost distanskurs i content marketing. Kursen kommer att publiceras inom kort och ge en raketstart för den som vill lyckas med att marknadsföra sig med egenskapat content! Håll utkik eller prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få mer info!