Hem » Digital marknadsföring » Vad är CPM?

Vad betyder CPM?

Det finns flera termer som kan vara förvirrande för den som försöker lära sig digital marknadsföring. Listan av förkortningar och marknadsföringstermer kan göras lång: CPM, CPC, RPM, CTR och “impressions” är bara ett par exempel på KPI:er som digitala marknadsförare jobbar med i syfte att sätta mål och följa upp olika kampanjer och marknadsaktiviteter.

I det här inlägget tittar vi på vad CPM står för och vad det betyder?

CPM är en förkortning av “Cost Per Mille” och används för att utvärdera kostnaden för 1000 visningar (“impressions”). CPM är alltså ett mätetal som används främst för att mäta exempelvis hur pass mycket en annons kostar för att skapa medvetande hos en specifik målgrupp.

OBS. att “impressions” inte är exakt samma sak som sidvisningar. Det är exempelvis fullt möjligt att en webbsida har fler besökare än antal “impressions” som en viss annons på samma webbsida.

Det är även fullt möjligt att visa fler annonser på en webbsida. I så fall kan en webbsida som besöks av en person generera flera “impressions” för en annons som exponeras på olika ställen på webbsidan. Exempelvis kan en annons visas som “pop up” men även i webbsidans sidopanel. I så fall kan en och samma besökare generera 2 “impressions”.

CPM visar alltså hur mycket det kostar att visa en annons på en webbplats 1000 gånger. Det här är ett nyckeltal som används exempelvis av Adsense (kallas då RPM: “Page revenue per tusen visningar”).

CPM används vid prissättning för visningar av exempelvis en annons. Exempelvis har en webbsida med 15000 visningar per månad och en CPM på 3$ ett pris som motsvarar 15000/1000=15 x 3$= 45$

Varför ska man använda CPM vid annonsering?

CPM är en av flera metoder för att prissätta en annons. En anmärkningsvärd skillnad med exempelvis CPC (Cost Per Click) är att CPM inte garanterar att personen som faktiskt befann sig på webbsidan aktivt läste eller faktiskt “såg” annonsen.

CPM kan även sättas i perspektiv med CPA (Cost Per Acquisition) som är ett mätetal som syftar till att prissätta konverteringar i marknadsföringssammanhang. Här betalar man enbart för klick som lett till faktiskt köp.

CPM används med huvudsakligt syfte att skapa medvetande hos en målgrupp eller i rent märkesbyggande syfte. Givetvis är CPM även lägre i pris än exempelvis CPC eller CPA som är marknadsföring som syftar till att ge en mer direkt avkastning.

CPM används även flitigt bland annonsörer på Youtube. Här betalar annonsörer kanaler för att deras annonser ska visas. För Youtubekanaler som har stora volymer tittare och prenumeranter kan CPM utgöra en betydande intäkt.

Sammanfattning:

  • CPM används inom digital marknadsföring för prissättning av exempelvis annonser på webbplatser och Youtube. (I Adsense används RPM som motsvarar CPM).
  • CPM är priset för 1000 “impressions” det vill säga kostnad för 1000 visningar av annonsen i fråga.
  • CPM används med fördel i märkesbyggande syfte eller för att skapa medvetenhet hos en viss målgrupp (Till skillnad från exempelvis CPA och CPC som är kopplade till mer tydliga konverteringsmål).
Facebook
Twitter
LinkedIn
Jacob Bartoletti

Jacob Bartoletti

Jacob är specialiserad inom e-handel, digital marknadsföring och detaljhandel. Han skriver regelbundet artiklar relaterade till e-handel och marknadsföring. Hans artiklar publiceras och uppmärksammas på Nordboost.se såväl som flera av Sveriges främsta nyhetssidor och webbplatser inom områdena.