Tips och 3 råd för den som vill köpa en e-handel till salu

Istället för att sätta upp en egen e-handel väljer allt fler entreprenörer och företagare att köpa en färdig e-handel. Det finns flera fördelar med att skaffa en webbutik som redan är i drift med befintliga processer och kunder. Här går vi igenom vad du ska tänka innan du bestämmer dig för att skaffa en e-handel som är till salu.

Det vanligaste misstaget bland köpare är att lägga bud på webbutiker som är skapade i undermåliga e-handelsplattformar.

Generellt sett vill du alltid ha din e-handel på en internationellt välrenommerad e-handelsplattform. Då kan du enkelt koppla på nya marknadsföringskanaler, fraktintegrationer och säljlösningar som får din e-handel att öka i värde.

Läs mer om våra tjänster och och få offert på att migrera eller köpa webshop från Nordboost.

Det finns många saker att fundera över i samband med att man överväger att förvärva en e-handel. Givetvis bör man räkna på eventuella synergier och mervärden som kan införlivas efter att förvärv genomförts. Men desto viktigare är att utvärdera eventuella risker i ett tidigt skede.

Du kan upprätta en due diligence i syfte att åskådliggöra och utvärdera eventuella risker. En due diligence är även bra att ha tillhanda i samband med förhandlingar med befintlig ägare till e-handeln som du överväger att köpa.

De mest vanligt förekommande risker som du bör sätta dig in i är:

  • Marknadsrisker: Har du kunskap och erfarenhet av marknaden inom den nisch som e-handeln är verksam inom? Är efterfrågan på den produkt och tjänster som webbutiken säljer trendkänslig och/eller långvarig? (Här kan du söka information via exempelvis Google trender, eller Sökmotoroptimeringsverktyg såsom Ahrefs eller SemRush.)
  • Befintlig och historisk trafik: Du bör be om att få tillgång till data från Google analytics för det domän som e-handeln avser. Med Google analytics får du tillförlitlig data över antal besökare. Du får en tydlig bild över hur besökare kommer till webbplatsen, vilka webbsidor som de besöker och hur länge de uppehåller sig.) En e-handel vars besöksstatistik fluktuerar med branta kurvor upp och ned bör ses som ett varningstecken och kan indikera att tvivelaktiga marknadsföringsmetoder används (Spam eller Black-hat SEO).
  • Kunddatata: Innan du förvärvar en e-handel som är till salu bör du se till att du får ta del av kundregister och kunddata. Sätt dig in i hur kunder handlar i dagsläget och deras benägenhet till interaktivitet och engagemang i företagets kanaler och kontaktytor. Du bör även bilda dig en uppfattning om hur pass väl befintlig ägare tillgodoser kundernas behov? Var noga med att undersöka att nuvarande ägare har hög grad av tillit hos befintliga kunder.
  • Konkurrensanalys: Det kan förefalla vara en självklarhet att analysera de befintliga konkurrenter som finns på de marknader där e-handeln är verksam men glöm inte att e-handel suddar ut de geografiska gränserna. Försök att utvärdera risken av att nya konkurrenter slår sig in på din marknad. Det kan vara e-handelsföretag som i nuläget inte säljer på den marknad som e-handel är verksam men som med enkla medel kan slå sig in på marknaden och ta marknadsandelar.
  • Förbered ett frågebatteri: Du bör ta tillfället i akt att fråga ut befintlig ägare ordentligt. Förhör dig om vilka tjänster inom exempelvis marknadsföring, kundtjänst och logistik som sköts av företaget inhouse och vilka eventuella tjänster som lejs ut. Sätt dig in i orsakerna till varför e-handeln i fråga är till salu? Säkerställ att befintliga processer, kontakter, strategier, lösenord och inlogg finns väl dokumenterade. Identifiera och boka möte med nyckelpersoner som besitter kunskaper eller exempelvis leverantörsrelationer och säkerställ att så mycket information som möjligt tecknas ned och beskrivs i text.
  • Åskådliggör leverantörsrisker: Sätt dig in i hur förhållandet till befintliga leverantörer ser ut. Identifiera eventuella importkostnader, tullar och leveransrisker. Ska du ta över en webbshop som sysslar med dropshipping? Då bör du lägga ned ordentligt med tid på att grundligt gå igenom alla de risker som kommer av att förskjuta en stor del av ansvaret för exempelvis kvalitet, logistik och kundtjänst på leverantören.

Så värderar du en webbshop till salu

När du värderar en e-handel som är till salu finns det flera faktorer som påverkar värdet och priset på e-handeln ifråga. Här nedan har vi samlat några av de mest kritiska faktorer att beakta.

#1 Cash is king

För att värdera en befintlig webbshop som är till salu krävs att du både sätter dig in i e-handelns marknadsvärde och bokföringsvärde. Bokfört värde motsvarar det egna kapitalet i företaget eller tillgångarna minus skulderna. Det bokförda värdet kan dock i många fall säga rätt lite om det fundamentala värdet som istället baseras på det faktiska kassaflödet (flödet av pengar som går in och ut ur bolaget över tid).

Det förväntade kassaflödet är en nyckelkomponent för att kunna värdera både företag och kanske framförallt e-handelsföretag som i många fall har en enklare uppsättning än fysiska butiker. För att sätta ett värde på ett företags förväntade kassaflöde (pengar som förväntas komma in periodvis baserat på e-handelns historiska kassaflöden) används vanligen en beräkningsmodell för att diskontera kassaflödet (DCF).

Kortfattat kan man säga att värdet på en webbshop idag (nuvärdet), beräknas på förväntade kommande in- och utbetalningar. Det här kan vara en utmaning för den som vill sälja eller köpa ett e-handelsföretag. Många webbutiker har helt enkelt en kort historia på marknaden. Dessutom är e-handeln mer dynamiskt än exempelvis fysiska butiker eller tjänsteföretag.

#2 E-handel + digital marknadsföring = SANT

Innan du bestämmer dig för att köpa en e-handel som är till salu måste du försäkra dig om att du antingen kan öka försäljningen eller minska befintliga kostnader hos e-handelsföretaget i fråga.

För att öka omsättningen i företaget krävs att du exempelvis introducerar företagets produkter på nya marknader eller att du skapar mervärde genom att exempelvis modifierar produkterna eller utökar sortiment med nya produkter. Det kanske enklaste sättet att öka en e-handelns omsättning är dock att introducera en helt ny marknadsföringsstrategi.

För den som har kunskaper inom digital marknadsföring kan detta vara en förhållandevis enkel strategi för att öka värdet på en webbshop.

Genom att introducera nya marknadsföringskanaler kan du snabbt få upp omsättningen i e-handelsföretaget. En miss många entreprenörer gör, är att de inte utför en grundläggande utvärdering av e-handelsföretagets tekniska plattform innan köp.

Många svenska e-handelsföretag som är till salu är byggda i system som ger dåliga konkurrensfördelar på en alltmer komplex e-handelsmarknad. I dessa fall kan det vara klokt att bild dig en uppfattning över kostnader och hur lång tid det kan ta at migrerar webbplatsen till en bättre e-handelsplattform.

#3 Välj en webbshop som använder en internationell e-handelsplattform

Många av de e-handelsföretag som är till salu på marknaden är skapade med system och e-handelsplattformar med tekniska begränsningar. Innan du bestämmer dig för att förvärva ett e-handelsföretag bör du bilda dig en uppfattning om vilken plattform som e-handeln är skapad med.

En tumregel är att undvika svenskutvecklade e-handelssystem. Det beror på att små e-handelssystem aldrig kan erbjuda användare samma utbud av integrationer av kompatibla tredjepartslösningar såsom exempelvis Shopify eller WooCommerce (internationella e-handelsplattform).

För att du ska lyckas med att öka vinst och omsättning i en förvärvad webbutik vill du med all sannolikhet använda moderna tjänster för digital marknadsföring, logistik och försäljning. Med exempelvis Shopify eller WooCommerce finns det väldigt många tjänster att välja på som både är enkla och billiga att dra nytta av för de webbutiker som använder dessa system.

Mindre e-handelsplattformar däremot kräver vanligen att du investerar både tid och pengar i utvecklingskostnader för att ditt system ska kunna kopplas upp mot flera av de marknadsförings- logistik och säljkanaler som du med stor sannolikhet har behov av.

Den goda nyheten är att du kan migrera din e-handel till en internationell e-handelsplattform som är anpassad för Sverige. Nordboost kan både konsultera och hjälpa ditt företag att migrera din e-handel till exempelvis Shopify. Du vet väl att du även kan köpa en färdig webshop som vi levererar enligt dina önskemål?