Här är Sveriges 100 största e-handlare i sociala medier

Nordboost AB har nu nöjet att publicera en unik studie över Sveriges största e-handlare utifrån antalet följare i sociala medier 2023! Vår studie ger flera spännande insikter och avslöjar vilka svenska e-handlare som har flest följare i sociala medier.

I undersökningen har vi samlat in data om antalet följare på Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok och YouTube för de 100 största e-handlarna i Sverige, baserat på topp 100-listan som tagits fram av Ehandel.se.

Resultatet ger en unik inblick i vilka sociala medieplattformar som är mest populära bland svenska konsumenter och hur nätbutikerna använder dessa kanaler för att nå ut till och engagera sina kunder.

Tidsspannet för datainsamling som legat till grund för studien är mellan 25 oktober och 7 november 2023. Här nedan finner du hela underlaget till vår studie (nedladdningsbart).

Sammanfattande insikter:

 • Topp 3 webbutiker med flest följare i sociala medier, vars företag har huvudkontor i Sverige är:
  1. Nakd.com
  2. Desenio.se
  3. Revolutionrace.se
 • Den mest populära sociala mediekanalen, avseende antal följare, bland Sveriges största e-handlare är Instagram.
 • Instagram framstår ännu mer som den största och viktigaste kanalen om vi tittar på de 5 största e-handelsföretagen avseende antal följare i sociala medier. Det finns ett samband mellan företag som är framgångsrika i sociala medier och hur stor andel av den totala följarbasen som utgörs av följare på Instagram i förhållande till övriga sociala medier. Ju mer aktiva e-handelsföretag är i sociala medier, desto större del följare har de på Instagram i förhållande till de övriga sociala medierna.
 • Vår studie grundar sig på data från den senare topp 100-listan (framtagen av ehandel.se) där 19 nya elhandelsföretag tillkommit och puttat ut 19 företag som var med i den föregående listan (från 2021). Vår analys visar att de 19 nya företagen har markant fler följare i sociala medier i snitt än e-handlare som åkt ut från listan. Det indikerar att antal följare i sociala kanaler är en viktig framgångsfaktor för tillväxtföretag.
 • TikTok och YouTube hör till de kanaler som används flitigt av de e-handlare som tillkommit till 100-topp listan över största e-handlare i Sverige.

Topp 5 webbutiker med huvudkontor i Sverige

Störst baserat på antal följare i sociala medierTotalt antal följare i sociala medier
Nakd.com3,359,370
Desenio.se*2,300,092
Revolutionrace.se1,474,443
Posterstore.se*1,472,876
Idealofsweden.se1,315,326
* Desenio AB förvärvade Posterstore 2020 och tillhör alltså samma bolag. Slår man ihop Desenio och Posterstores följarantal så blir Desenio det företag med störst antal följare i sociala medier. Ett ihopslagade av Desenio.se och Posterstore.se skulle innebära att Nelly.com klättrar upp till en femte plats med totalt 1,248,274 antal följare i sociala kanaler.
Största 5 e-handelsföretag i Sverige

Instagram dominerar bland svenska e-handlare

Instagram är den mest dominerande plattformen med avseende på antal följare och följs därefter tätt i följd av Facebook. Det kan finnas flera förklaringar till varför Instagram är den kanal bland sociala medier som dominerar.

 • En uppenbar fördel för e-handlare med att använda Instagram, är att företag kan skapa en community kring sitt varumärke. Det innebär att e-handelsföretag har möjlighet att attrahera personer med ett genuint intresse för företagets produkter och tjänster.
 • Instagram erbjuder möjligheten för företag att bygga långsiktiga relationer till sina följare. e-handlare har exempelvis möjlighet att interagera med personer i sin målgrupp genom kommentarer eller svar på meddelanden direkt via Instagram.
 • Instagram erbjuder även möjligheten till att integrera e-handelsföretagens egna webbutik med Instagram. I praktiken blir Instagram som en förlängd arm av webbutiker där e-handlare kan erbjuda produkter ett steg närmare personer i målgruppen som använder Instagram.
 • Instagram erbjuder möjligheten till att generera användargenererat innehåll, sk. “user-generated content (UGC). Hit hör exempelvis bilder och videos (då exempelvis produkter används), recensioner och testimonials. Den här typen av genuint content kan ha ett högt värde för e-handlare i syfte att skapa trovärdighet och “social proof”.

Ett intressant resultat av vår studie är att vi kan påvisa ett tydligt samband av framgångsrika e-handlare i sociala medier och användandet av just Instagram som den främsta sociala mediekanalen avseende antalet följare.

Exempelvis utgör antalet följare på Instagram 38.9 % av alla de sociala medier som vi undersökt hos de 100 största e-handlarna i Sverige. Tittar man istället på de 5 största e-handlarna i Sverige avseende antalet följare utgör Instagram en betydande större följarbas 76.4 % i förhållande till följare i de övriga sociala mediekanalerna.

Topp 3 webbutiker oavsett placering av huvudkontor

Vår studie visar att av de 100 största e-handelsföretagen i Sverige, oavsett i vilket land som huvudkontoret är förlagt, är dessa de 3 största avseende följarantal i sociala medier. Ett problem med att inkludera webbplatser såsom Amazon.se, Nakd.com eller Hellofresh.se i en sådan ranking är att vissa konton i vissa sociala medier delas med de internationella .com-domänerna för respektive bolag och därmed kan ge ett orättvist utfall då de jämförs med webbutiker med närvaro och följare fokuserade till den svenska marknaden.

 1. Amazon.se
 2. Nakd.com
 3. Hellofresh.se

TikTok och Youtube sticker ut bland de e-handlare som klättrar upp i 100-toppen

Vi har analyserat vilka kanaler inom sociala medier som dominerar hos de 19 nya webbutiker som tillkommit till den nya, uppdaterade topp-100 listan över Sveriges största webbutiker i jämförelse med den föregående från 2021. De 19 webbutikerna som tillkommit till 100-topp-listan har fler följare i alla de sociala mediekanaler som vi analyserat i jämförelse med de föregående 19 e-handlare som åkt ut från listan.

Bland de 19 nya e-handelsföretag som lagts till listan ser vi framförallt en ökad följarbas på Instagram i jämförelse med föregångarna, men kanske mer intressant är den markanta ökning bland följare på TikTok och Youtube som i övrigt är relativt små kanaler med få antal följare bland de 100 största e-handlarna i Sverige.

Det kan indikerar att TikTok och Youtube används med framgång bland svenska e-handelsföretag som befinner sig i tillväxtfasen. Dessa kanaler kan vara strategiskt viktiga för mindre e-handelsföretag med god tillväxtpotential för att vinna följare i sociala medier.

* Viktigt att notera är att Amazon lagts till i listan vilket ger en viss missvisande bild då vissa konton i sociala medier representerar den totala följarbasen för amazon.com. Men även om vi plockar bort Amazon från vår analys ser vi ändå en tydligt uppgående trend när det gäller följare på TikTok och Youtube bland de nytillkomna e-handlarna i topp-100-skiktet.